resim Deriden Doku Örneği Alma İnfeksiyonlarının doğru laboratuvar tanısında; Örneğin kalitesi, Alınma şekli, Gönderilme koşulları ve süresi önemli. Örnekler; Yüzeyel deri ve deri ekleri örnekleri ve Sistemik örnekler (kan, serum, plazma, BOS vb.) olmak üzere 2 gruba ayrılırlar. Klinik örneklerin olabildiğince antimikrobiyal tedavi başlanmadan önce, aseptik koşullarda alınması ve örnek miktarının uygun hacimde olması gereklidir. Laboratuvar istek