deri biyopsisi

Deriden Doku Örneği Alma

resim Deriden Doku Örneği Alma İnfeksiyonlarının doğru laboratuvar tanısında; Örneğin kalitesi, Alınma şekli, Gönderilme koşulları ve süresi önemli. Örnekler; Yüzeyel deri ve deri ekleri örnekleri ve Sistemik örnekler (kan, serum, plazma, BOS vb.) olmak üzere 2 gruba ayrılırlar. Klinik örneklerin olabildiğince antimikrobiyal tedavi başlanmadan önce, aseptik koşullarda alınması ve örnek miktarının uygun hacimde olması gereklidir. Laboratuvar istek

Uyuz Böceği Hakkında Bilgi

resim Scabiei Hominis paraziti Artropod grubunda yer alır. Vücutları tek parça, şeffaf ve saydamdır. 4 çift bacaklıdır. Gözleri yoktur. Ön iki çift bacak ile arka çift bacak arası mesafelidir.Tüm vücutları mikroskobik kıllarla kaplıdır. Scabiei Hominis tanısı yüzeyel  deri biyopsisi ile konur. Sırasıyla yumurta, larva, nimf ve erkek ile dişi olmak üzere erişkin formları vardır. Scabiei Hominis halk