resim Çeşitli selentere gruplarının serbestçe yüzen şekillerine verilen genel ad. Deniz anaları (Medüz), çoğunlukla denizde yaşayan jelatinimsi, saydam, yanardöner renkli organizmalardır; gövde kısmı küreye, çan veya şemsiyeye yahut yassı bir diske benzer. Gövdenin alt tarafı bir çeşit boru (Manibrium) şeklindedir, borunun serbest ucunda ağız bulunur. Ağız basit bir delik şeklinde olabileceği gibi bir sürü emeç halinde