resim Değerli düşler kulüp okuyucularımız, El Cezeri bilim adamı hakkında biyografik bilgiler sunmak isteriz sizlere. Sibernetik telekomünikasyon, denge kurma ve ayarlama bilimidir. Sibernetik teknolojisi yüzyıllar önce piyasaya çıkmışssa da otomasyon sistemlerin başlangıcı konusunda yeni yeni bilgiler edinmekteyiz. Fransızlar Descartes ve Pascal’ı; Almanlar Leibniz’i, İngilizler Bacon’ı öne sürseler de her ne kadar bu şahıslardan tam 6 asır