çevre

Fonksiyonalizm (İşlevselcilik) Felsefesi

resim Fonksiyonalizm (İşlevselcilik) Felsefesi William James, James B. Angell ve John Dewey gibi Amerikan filozoflarının ve eğitimcilerinin oluşturduğu ekoldür. Fonksiyonalistler, yapısalcıların görüşlerine karşı çıktılar; onlara göre bilincin ne olduğundan çok, ne için olduğunu bilmek önemlidir. Yani bilincin amacı ve işlevini bilmek asıl amaç olmalıdır. Bunlara göre insan davranışlarını anlamak için sadece bilinç olaylarını çözümlemek yoluyla incelemek

Geometrik Cisimlerin Alan ve Çevre Formülleri

resim MATEMATİK FORMÜLLERİ ? Dikdörtgenin Alanı ve Dikdörtgenin Çevresi MATEMATİK FORMÜLLERİ ? Paralelkenarın Alanı ve Paralelkenarın Çevresi MATEMATİK FORMÜLLERİ ? Üçgenin Alanı ve Üçgenin Çevresi MATEMATİK FORMÜLLERİ ? Dörtkenarın Alanı ve Dörtkenarın Çevresi MATEMATİK FORMÜLLERİ ? Çokkenarın Alanı ve Çokkenarın Çevresi