bizans

Muhteşem Süleymandan Rodos Seferi

resim Rodos?un Fethi Kanunî Sultan Süleyman Hanın, Rodos şövalyelerinin elindeki Rodos ada ve şehrini, 29 Aralık 1522?de ele geçirmesi. Anadolu?nun güneybatısında bulunan Rodos Adası, ilk olarak 672?de, Emevîler zamanında, Bizanslılardan alındı. Ada, 680?de tekrar Bizanslılara geçti. Daha sonra Akka?dan kovulan Hospitalier şövalyeleri, buraya yerleştiler (1291). Hıristiyanların en kuvvetli ileri karakolu oldu. Anadolu ve Mısır?a yönelik Haçlı

Önemli Anadolu Medeniyeti Danişmentliler

resim Danişmentliler (1072- 1178) Sivas merkez olmak üzere Tokat, Niksar, Amasya ve Kayseri civarında kurulmuştur. Devletin kurucusu Melikşah?ın komutanlarından Danişment Gazi Ahmed Bey?dir. Rivayete göre Türkmenlere öğretmenlik yaptığı için Dânişmend Gazi diye anılan Ahmed Bey,Türkiye Selçukluları Sultanı Süleymanşah?ın ölümüyle nüfuzunu daha da artırdı. Ankara, Kastamonu, Çankırı?yı ele geçirdi. 1.nci Kılıçarslan ile beraber Haçlılara karşı savaştı ve

Çaka Bey ve Tanrıvermişoğulları Hakkında Birçok Bilgi

resim Çaka Bey (1081-1097) İzmir ve çevresinde kurulduğundan İzmir Beyliği olarak da anılır. Oğuzların Çavuldur boyuna mensup olan Çaka Bey, uzunca bir müddet kaldığı İstanbul?dan kaçarak, İzmir? e gelmiş ve burada beyliğini kurmuştur (1081). Bizans tahtını ele geçirmek için Peçeneklerle ittifak kurmuşsa da amacına ulaşamamıştır. Ancak oluşturduğu donanma ile Midilli, Sakız, Sisam, Rodos gibi Ege adalarını

Tüm Detaylarıyla Haçlı Seferleri

resim Birinci Haçlı Seferi (1096-1099) Papaz Pierre L?Ermite ve şövalye Yoksul Gautier öncülüğünde İstanbul?a gelen bu topluluk, Bizans İmparatoru tarafından hemen Anadolu?ya geçirildi. Bunlar, doğunun zenginliklerine kapılıp, yağma ve tahribatlar yaparak yerli ahaliye zulmettiler. Anadolu Selçuklu Sultanı Birinci Kılıç Arslan, İznik önlerinde bu ilk Haçlı kuvvetlerini durdurarak, kılıçtan geçirdi. Bunların arkasından Aşağı Lorraine Dükü Gedefroi Bouillon?un