resim Yenilenebilir enerji sistemlerinde biyolojik faktörler önemli yere sahiptir. Biyolojik dönüşümler enerji sektörü için ayrıca öneme sahiptir. Atık ürünlerin toplanarak depolama alanlarda oluşturulan geri dönüşüm tesisleri bu sistemler içerisinde organik atıklardan biyogaz üretimi ile yeşil yakıt elde edilmektedir. Mikro düzeydeki canlıların organik maddeleri parçalayarak CO2 ve CH4 gazlarına dönüştürülür. Üretim tanklarında yeteri miktarda Azot gazı bulunulmalı.