bilimsel bilgi

Plasmodium Vivax Hakkında Bilgi

resim Yaşam döngüsü insan ve anofel cinsi sivri sinek arasında olan ve sıtma etkenlerinden olan bu parazit, Merozoit denilen yumurta benzeri yapılar ve Olgun şizont vasıtasıyla Genç trofozoit formuna dönüşür. Daha sonra Genç trofozoitlerden olgun trofozoitler oluşur. Ondan da genç şizont formu oluşurken daha sonra bu form da olgun şizont görünümünü alır. Bu döngüden oluşan gametositler

Dendrocopos Major Ağaçkakan Hakkında Bilgi

resim Ağaçlarda yaşayan,böceklerle beslenen kuş cinslerine verilen ad.Dünyanın hemen her yerinde bulunurlar.Ayakları dörder parmaklıdır. İkisi öne ikisi arkaya yönelmiştir. Keskin ve çengelli tırnaklarıyla ağaç gövdelerine sımsıkı tutunur. Dik ve sivri tüylerden meydana gelen, kıvrılmayan güçlü kuyruğunu da destek olarak kullanır. Kısa sıçramalarla ve hızla ağaç gövdelerine tırmanırlar.Renkleri çeşitli olup, boyları cinslerine göre 9 ile 50 cm