Kategoriler
Eğitim Dünyası

At Sütü (Kımız) Hakkında Çok Detaylı Bilgi

hazır at sütü

İlk TÜRK İçkisi: Kımız

Kımızın Tarihçesi

Kımız, Türklerin ulusal içkisidir. Kısrak sütünden yapılır. Kımız besin olarak da, içecek olarak da Türk?e atadan kalmış bir ilaçtır. Bir ilaçtır; çünkü bir çok derde iyi gelmektedir. Kazak kimyacısı Aydar Akınoğlu?nun deyişiyle kımızın yararlarını ve niteliklerini ?birkaç makale yada kitapta anlatmak kolay değildir?. Kımızın kullanımı hakkındaki bilgiler çok eskilere, Hun Türklerine değin dayanır. Tarihi kayıtlara göre Asya Büyük Hun Devleti çağında Türkler kımız içerlerdi. Yine tarih kayıtları, Avrupa Hunları ile Gök Türklerin de kımız ürettiklerini belirtmektedir.

Eski Yunanlı tarihçi Herodot, İskitlerin kısrak sütünden çok lezzetli bir içki yaptığını belirtir. Rus tarihçileri de, Rusların Kıpçak Türklerine gönderdikleri elçilerin resmi içki olan Kımız ile ağırlandıklarını yazarlar.

Kategoriler
Eğitim Dünyası

Açlık Nedir? Acem Nedir? Acaib-Ül-Mahlukat ve Garaib-Ül-Mevcudat Nedir?

Açlık Nedir?

açlık nedir

Genel anlamda vücudun gereksinime duyduğu besini almaması durumunda ortaya çıkan birşeyler yeme isteği; nicelik ya da kalori açısından besin eksikliği; vücudun, gereksinim duyduğu karbonhidratları,yağları,proteinleri,tuzları ve vitaminleri almaması durumu.Organizmada açlık duygusunu uyandıran şeyin ne olduğuna ve bu duygunun hangi uraım mekanizmalarını harekete geçirdiğine dair değişik varsayımlar vardır.Açlık,doğal yıkımlar ve savaşlar sonucu ortaya çıkabilir.Açlığın kronik biçimi olan kötü ya da az beslenme, dünyanın nerdeyse tüm bölgelerinde görülür.Orta Amerika,Uzak Doğu,Latin Amerika, Afrika gibi bölgelerde insanlar nitelik ve nicelik bakımından yetersiz beslenmektedirler.

Acem Nedir?

acem nedir

Eskiden Arapların,Arap olmayan Müslümanlara verdikleri ad.Daha çok Asya?da bulunan ve o dönemde İran?ın egemenliği altında yaşayan kavimler ve uluslar için kullanılmış, bundan dolayı da İranlıların, hatta Şii olan Azerbaycanlı Türklerin diğer bir adı olmuştur.
Kazvi?nin, kozmoğrafya ve acayip yaratıkları konu edinen yapıtı (1453).Yazıcıoğlu Ahmet Bican Efendi tarafından çevrilmiştir.Yapıtın bir kopyası İstanbul Molla Murat Kütüphanesinde,bir kopyası da İngiltere?de British Museum?dadır.