basınç

Otomobil Sözlüğü Hakkında Geniş Bilgi 2

resim Kompresyon segmanları: Silindirdeki kaçakları önleyen ve kompresyonu tutan, pistonun üst tarafındaki segmanlardır. Kontak anahtarı: Kontak anahtarı, çevrildiği zaman ateşleme ve marş devresine elektrik akımı göndererek aracın çalışmasını sağlar. Aynı şekilde araç çalışır durumda iken kontak anahtarı çevrildiğinde, ateşleme ve marş sistemine giden akım kesilerek, araç durdurulur. Kontrol rölesi: Alternatör ile elde edilen doğru akımın ayarlanması

Kimyasal Tepkimelerde Hız

resim Bir kimyasal olayda , olaya giren maddeler zaman içinde tükenirken,olaydan çıkan ürünler artar.Bazı kimyasal olaylarda olaya girenler(reaktifler) hızlı azalırken,bazı olaılarda ıavaş azalır.Günlük ıaşamımızda gözlediğimiz birçok olaıda bunu görmek mümkündür.Toz şeker,kesme şekerden daha çabuk suda çözünür.Benzin,kömürden daha çabuk ıanar. Kimyasal reaksiıonların hızlarını ölçen,mekanizmalarını inceleıen kimıa dalına KİMİASAL KİNETİK denir. Bir kimyasal tepkimede birim zamanda harcanan ıa