ayet

Dirilişimiz Neden Çekirgelere Benzetilmiş?

resim Sevgili duslerkulup okuyucuları bugün sizlerle yüce kitabımız Kuran-ı Kerim?in bir mucizesini paylaşacağız. Allah (c.c.) kitabında bizlere dirilmeyi anlatırken bizi çekirgelere benzetmiştir.( Kamer Suresi 7. Ayet) Peki neden çekirge başka hayvan değil. Aslında bunun birçok sebebi var ama biz sizlerle en önemlilerini paylaşmak istedik.Birincisi bizim dirlişimiz çok kalabalık olacak. Şöyle düşünün insanlık tarihinden beri varolmuş tüm

Mülk (Tabareke) Süresi Nüzul Sebebi

resim Mülk (Tabareke) Süresi Nüzul Sebebi Sûrenin tamamı Mekke-i Mükerreme?de ve Tûr Sûresinden nazil olmuştur İbnu?l-Cevzî mekkî olduğu konusunda icma olduğunu söyler[1] 13 Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun Muhakkak ki O, göğüslerin özünü bilendir İbn Abbas şöyle demiştir: ?Bu âyet müşrikler hakkında inmiştir Müşrikler, Rasulullah (sav)?ı dillerine dolayıp duruyorlardı Cebrail (as) müşriklerin dillerine do­ladıklarını ve

26- Şuara Suresi Nüzul Sebebi

resim   26- ŞUARÂ SÛRESİ Nehhâs?ın İbn Abbâs?tan rivayetine göre Sûre, son beş âyeti olan ?Şairlere gelince; onlara da azgınlar uyar. Görmedin mi, onlar her vadide şaşkın şaşkın dolaşırlar ve onlar, gerçekten yapmadıklarını söylerler. Ancak iman etmiş ve salih ameller işlemiş, Allah?ı çokça zikretmiş ve zulme uğradıktan sonra zafer kazanmış olanlar müstesnadır. Zulmedenler göreceklerdir nasıl bir

Abdest Neden Önemlidir?

resim Farsça âb (su) ve dest (el) kelimelerinden oluşan ve el suyu anlamına gelen abdest, belirli ibadetlerin ifasının ön şartı olan ve kendisi de ibadet mahiyetinde görülen bir nevi hükmî temizliktir. Arapça karşılığı güzellik, temizlik ve parlaklık anlamına gelen vudûdur. Fıkıhta abdest, belli uzuvları usulüne uygun olarak su ile yıkamak ve bazılarını da eldeki su ıslaklığı