resim Şafağı Tepmek: Beklenilen terhis tarihinden daha geç terhis olmak? Paraf Yemek: Nöbet listesine göre nöbet sırası gelmiş kişinin önemli bir engeli çıkması halinde piyango vuran diğer askerin karşılaştığı durum? Sülüsün Kaç?: Uzun dönem askerlerin askerlik şubelerinden işlem yaptırdıkları tarihi ifade eden soru? Sana 10 Gün Takarım Var: Bir askerin diğerinden 10 gün evvel terhis olma