Arapça Kur’an dinle

Ala Suresi Arapça Okunuşu ve Meali

resim Ala Suresi Arapça Okunuşu ve Meali 1-Rabbinin Yüce ismini tesbih et, 2- Ki O, yarattı, ‘bir düzen içinde biçim verdi’, 3- Takdir etti, böylece yol gösterdi, 4- ‘Yemyeşil-otlağı’ çıkardı. 5- Ardından onu kuru, kara bir duruma soktu. 6- Sana okutacağız, sen de unutmayacaksın. 7- Ancak Allah’ın dilediği başka. Çünkü O, açıkta olanı da bilir, saklı

Adiyat Suresi Arapça Okunuşu ve Meali

resim Adiyat Suresi Arapça Okunuşu ve Meali OKUYAN: Ali Hoca 1- Soluk soluğa koşan (at)lara andolsun, 2- (Tırnaklarıyla) Ateş saçanlara, 3- Sabah vakti baskın yapanlara. 4- Derken, orada tozu dumana katanlara, 5- Bununla bir (düşman) topluluğun orta yerine kadar dalanlara. 6- Gerçekten insan, Rabbine karşı nankördür. 7- Ve gerçekten, kendisi buna şahiddir. 8- Muhakkak o, mal

Cuma Suresi (9-11) Arapça Okunuşu ve Meali

resim Cuma Suresi (9-11) Arapça Okunuşu ve Meali OKUYAN: Ali Hoca 1- Göklerde ve yerde olanların tümü, Melik; Kuddüs; Aziz; Hakim olan Allah’ı tesbih eder. 2- O, ümmîler içinde, kendilerinden olan ve onlara ayetlerini okuyan, onları arındırıp-temizleyen ve onlara kitap ve hikmeti öğreten bir elçi gönderendir. Oysa onlar, bundan önce gerçekten açıkça bir sapıklık içinde idiler.

Kafirun Suresi Arapça Okunuşu ve Meali

resim Kafirun Suresi Arapça Okunuşu ve Meali OKUYAN: Ali Hoca 1- De ki: “Ey kafirler.” 2- “Ben sizin taptıklarınıza tapmam.” 3- “Benim taptığıma siz tapacak değilsiniz.” 4- “Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim.” 5- “Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz.” 6- “Sizin dininiz size, benim dinim bana.” NOT:BU VİDEO TAMAMEN www.duslerkulup.com TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR.HİÇBİR ŞEKİLDE ALINTI DEĞİLDİR.LÜTFEN

Tekasür Suresi Arapça Okunuşu ve Meali

resim Tekasür Suresi Arapça Okunuşu ve Meali OKUYAN: Ali Hoca 1- (Mal, mülk ve servette) Çoklukla övünmek, sizi ‘tutkuyla oyalayıp, kendinizden geçirdi.’ 2- “Öyle ki (bu,) mezarı ziyaretinize (kabre gidişinize, ölümünüze) kadar sürdü.” 3- Hayır; ileride bileceksiniz. 4- Yine hayır; ileride bileceksiniz. 5- Hayır; eğer siz kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız, 6- Andolsun, o çılgınca yanan

Zilzal (Zelzele) Suresi Arapça Okunuşu ve Meali

resim Zilzal Suresi Arapça Okunuşu ve Meali OKUYAN: Ali Hoca 1- Yer, o şiddetli sarsıntısıyla sarsıldığı, 2- Yer, ağırlıklarını dışa atıp-çıkardığı, 3- Ve insan: “Buna ne oluyor?” dediği zaman; 4- O gün (yer), haberlerini anlatacaktır. 5- Çünkü senin Rabbin, ona vahyetmiştir. 6- O gün insanlar, amelleri kendilerine gösterilsin diye, bölük bölük fırlayıp-çıkarlar. 7-Artık kim zerre ağırlığınca

Felak Suresi Arapça Okunuşu ve Meali

resim Felak Suresi Arapça Okunuşu ve Meali OKUYAN: Ali Hoca 1- De ki: Sabahın Rabbine sığınırım. 2- Yarattığı şeylerin şerrinden, 3- Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, 4- Düğümlere üfüren-kadınların şerrinden, 5- Ve hased ettiği zaman, hasetçinin şerrinden. NOT:BU VİDEO TAMAMEN www.duslerkulup.com TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR.HİÇBİR ŞEKİLDE ALINTI DEĞİLDİR.LÜTFEN ALINTI YAPARKEN KAYNAK BELİRTİNİZ.

Tebbet (Mesed) Suresi Arapça Okunuşu ve Meali

resim Tebbet Suresi Arapça Okunuşu ve Meali OKUYAN: Ali Hoca d 1- Ebu Leheb’in iki eli kurusun; kurudu ya. 2- Malı ve kazandıkları kendisine bir yarar sağlamadı. 3- Alevi olan bir ateşe girecektir. 4- Eşi de; odun hamalı (ve) 5- Boynuna bükülmüş bir ip (bağlanmış) olarak NOT:BU VİDEO TAMAMEN www.duslerkulup.com TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR.HİÇBİR ŞEKİLDE ALINTI DEĞİLDİR.LÜTFEN ALINTI

Nasr Suresi Arapça Okunuşu ve Meali

resim Nasr Suresi Arapça Okunuşu ve Meali OKUYAN: Ali Hoca 1- Allah’ın yardımı ve fetih geldiği zaman, 2- Ve insanların Allah’ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde, 3- Hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve O’ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.   NOT:BU VİDEO TAMAMEN www.duslerkulup.com TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR.HİÇBİR ŞEKİLDE ALINTI DEĞİLDİR.LÜTFEN ALINTI YAPARKEN KAYNAK

Maun Suresi Arapça Okunuşu ve Meali

resim Maun Suresi Arapça Okunuşu ve Meali OKUYAN: Ali Hoca 1- Dini yalanlayanı gördün mü? 2- İşte yetimi itip-kakan; 3- Yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur. 4- İşte (şu) namaz kılanların vay haline, 5- Ki onlar, namazlarında yanılgıdadırlar, 6- Onlar gösteriş yapmaktadırlar 7- Ve ufacık bir yardımı (veya zekatı) da engellemektedirler. NOT:BU VİDEO TAMAMEN www.duslerkulup.com TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR.HİÇBİR