resim Aorta Thoracica Parietal ve Visceral Dalları Aorta Thoracica pars descendens aortae’nın T4-T12 omurları arasındaki kısmına pars thoracica aortae adı verilir. Başlangıçta columna vertebralis’in solunda bulunur. Hiatus aorticus’tan geçerek karın boşluğuna girerken columna vertebralis’in önünde tam orta hatta bulunur. Aort koarktasyonu: Aorta thoracica’nın başlangıcındaki konjenital darlıktır. Arcus aorta ve dallarında kan basıncı yüksek, aorta descendens’te düşük