Aort Anevrizması nedir

Aorta Thoracica Parietal ve Visceral Dalları

resim Aorta Thoracica Parietal ve Visceral Dalları Aorta Thoracica pars descendens aortae’nın T4-T12 omurları arasındaki kısmına pars thoracica aortae adı verilir. Başlangıçta columna vertebralis’in solunda bulunur. Hiatus aorticus’tan geçerek karın boşluğuna girerken columna vertebralis’in önünde tam orta hatta bulunur. Aort koarktasyonu: Aorta thoracica’nın başlangıcındaki konjenital darlıktır. Arcus aorta ve dallarında kan basıncı yüksek, aorta descendens’te düşük

Aort Anevrizması Hakkında Bilgi

resim Yukarıdaki resim aterosklerotik (damar sertleşmesi) abdominal aort anevrizmasına ait materyaldir. ANEVRİZMA: Bir damar duvarı veya kalbin duvarında lokalize, anormal dilatasyondur. Gerçek anevrizma: Damar duvarı bütünlüğü tamdır. Yalancı anevrizma: Damar duvarı bütünlüğü bozulmuş,sızan kanın oluşturduğu hematom çevre dokularca sınırlanmıştır.   Yukarıdaki resim yalancı anevrizmayı şematize etmiştir. Yalancı anevrizmalar (Psödoanevrizmalar): İntravasküler bölge ile iştirakli ekstravasküler hematom kitlesi