anadolu

Anadolunun Tarihi Yerlerinin Fotoğrafları

resim

Gaziantep Polisevinde Kürtçe ve Türkçe Şarkılar Eşliğinde Halay İle Canlı Performans

resim HALAY: CANLI PERFORMANS TÜRKÇE ŞARKI:

Malatya Şehri Hakkında Detaylı Bilgi

resim Malatya kuruluş ve itibariyle başlangıçtan zamanımıza kadar büyük bir değişikliğe uğramadan gelen Anadolu şehirlerinden birisidir. Kültepe vesikalarında ?Melita? şeklinde görülen Malatya?dan Hitit vesikalarında ?Maldia? olarak bahsedilmektedir. Asur lmparatorluk devri vesikalarında ise Meliddu, Melide, Melid, Milid, Milidia olarak geçmektedir. Urartu kaynaklarında ise Melitea denilmektedir. Malatya kelimesinin Hititçe ?bal? anlamana gelen ?Melid?den türediği anlaşılmaktadır. Hitit hiyeroglif kitabelerinde

Çanakkale Savaşı Minyatürlerinin Resimleri

resim

Tüm Detaylarıyla Niğbolu Savaşı

resim Niğbolu Savaşı (Niğbolu Zaferi) Niğbolu önünde Osmanlı ve Haçlı orduları arasında, 25 Eylül 1396 tarihinde yapılan meydan savaşı. Osmanlı Devletinin, Avrupa kıtasındaki fetihleri, başta Papa olmak üzere bütün Hıristiyan devletlerini telaşlandırıyordu. Osmanlı Devleti, Bulgaristan ve Sırbistan?ı fethederek, Tuna boylarına ve Macar Krallığı hudutlarına dayanmıştı. Doğu Hıristiyanlığının temsilcisi Bizans Kayserliği küçültülüp, İstanbul ve çevresi surların içine

Geniş Anlatımla Otlukbeli Savaşı

resim Otlukbeli Savaşı (Otlukbeli Zaferi) Fatih Sultan Mehmed Hanın, Akkoyunlu Sultanı Uzun Hasan ile, 11 Ağustos 1473?te, Otlukbeli mevkiinde yaptığı büyük meydan muharebesi. Osmanlı Sultanı Fatih Sultan Mehmed Hanın, 1453?te İstanbul?un fethiyle Bizans İmparatorluğunu ve 1461?de de Trabzon?u alarak Pontus Rum Devletini yıkması, Hıristiyan âlemine karşı üstünlük kurup, İslâm âleminde takdir kazanması, doğudaki Akkoyunlu Sultanı Uzun

Muhteşem Süleymandan Rodos Seferi

resim Rodos?un Fethi Kanunî Sultan Süleyman Hanın, Rodos şövalyelerinin elindeki Rodos ada ve şehrini, 29 Aralık 1522?de ele geçirmesi. Anadolu?nun güneybatısında bulunan Rodos Adası, ilk olarak 672?de, Emevîler zamanında, Bizanslılardan alındı. Ada, 680?de tekrar Bizanslılara geçti. Daha sonra Akka?dan kovulan Hospitalier şövalyeleri, buraya yerleştiler (1291). Hıristiyanların en kuvvetli ileri karakolu oldu. Anadolu ve Mısır?a yönelik Haçlı

Anadoluda Nesli Tükenmekte Olan Hayvanlar

resim Anadolu?dan hangi yaban hayvanlar yok oldu?Kaplanlar, aslanlar, filler, çitalar, parslar, yaban eşekleri? Neler geldi ve neler geçti ve artık Anadolu?da yaşamıyorlar. Tıpkı, Anadolu?da bizden önceki yüzlerce diğer uygarlık gibi onlar da tarihteki yerlerini aldılar. Peki, ya sonrası? Dünyada kıtasal özellik gösteren, bir çok türün anavatanı ve özellikle geçmişteki jeolojik ve iklimsel değişikliklerden etkilenen canlılara barınak

Tüm Detaylarıyla Haçlı Seferleri

resim Birinci Haçlı Seferi (1096-1099) Papaz Pierre L?Ermite ve şövalye Yoksul Gautier öncülüğünde İstanbul?a gelen bu topluluk, Bizans İmparatoru tarafından hemen Anadolu?ya geçirildi. Bunlar, doğunun zenginliklerine kapılıp, yağma ve tahribatlar yaparak yerli ahaliye zulmettiler. Anadolu Selçuklu Sultanı Birinci Kılıç Arslan, İznik önlerinde bu ilk Haçlı kuvvetlerini durdurarak, kılıçtan geçirdi. Bunların arkasından Aşağı Lorraine Dükü Gedefroi Bouillon?un
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>