altı

  • Su Antilopları Hakkında Bilgi

    Beş, altı ilâ yirmi başlık sürüler halinde gezer. Yüz başlık su antilopu sürüleri dahi görülmüştür. Bir erkek su antilopu?nun on veya on iki dişilik bir haremi vardır. Otla beslenen su antilopu suya veya batak ovalara yakın yassı otluk arazide bulunur.…

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>