Alt Ekstremite Arterleri

  • Eğitim Dünyası

    Pelvis ve Alt Ekstremite Arterleri

    Pelvis ve Alt Ekstremite Arterleri A. iliaca communis: Pars abdominalis aortae L4’ün biraz solunda a. iliaca communis dextra ve sinistra’ya ayrılır, bu ayrılma yerine bifurcatio aortae denir. A. iliaca communis yan dal vermez, art. sacro-iliaca hizasınada a. iliaca externa ve…

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>