Alp Arslan

  • İnaloğulları ve Mengücekler Hakkında Bilgi

    Mengücekler (1072-1228) Alp Arslan?ın komutanlarından emir Mengücek, Erzincan ve Kemah çevresini fethederek bu devletin temelini atmıştır. Beylik hakkındaki ilk bilgiler oğlu İshak zamanında başlar (1118-1142). Danişmentlilerin hâkimiyetini tanıyan İshak?ın ölümünden sonra devlet iki kola ayrıldı (1142). Oğullarından Davud Erzincan ve…

  • Çubukoğulları ve Saltuklular Hakkında Bilgi

    Çubukoğulları (1085-1113) Beyliğe adını veren Emir Çubuk, Anadolu?nun fethinde ve özellikle Amid?in (Diyarbakır) ele geçirilmesinde önemli rol oynamıştır. Bir ara Selçuklular adına Amid askerî valiliğine de getirilen Emir Çubuk, Harput merkez olmak üzere Palu, Arapkir ve Çemişkezek?te kendi hükûmetini kurmuştur.…

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>