albumin neden düşer

Plazma Proteinlerinin Özellikleri ve Biyoetkinlikleri

resim Plazma Proteinlerinin Özellikleri ve Biyoetkinlikleri a1  – globulin bölgesinde; a1-asid glikoprotein, a1-antitripsin, a1-antikimotripsin, a – fetoprotein ve a – lipoprotein (HDL). a2  – globulin bölgesinde; a2 -makroglobulin, haptoglobin ve seruloplazmin. b1- globulin bölgesinde; transferrin (siderofilin), hemopeksin, b- lipoprotein (LDL) ve C4 (kompleman proteini). b2- globulin bölgesinde; b2- mikroglobulin (renal tübüler fonksiyon göstergesi), C3 (kompleman proteini).

Kan Proteinleri Hakkında Her Şey

resim TOTAL PROTEİN: Klinik önemi az, Albumin, Ig gibi major proteinlerden etkilenir. (Ör: Sirozda albumin Düşük + immunglobulinler yüksek ya da normal T. Protein ise normal bulunabilir ). Düşük düzeydeki proteinlerde olan değişimi yansıtmaz ( Ör: seruloplazmin, CRP). T. protein ¯ T. protein ­ ·Dilüsyonel ·Hipoalbuminemi (sentez kusuru, nutrisyonel, malabsorbsyon, protein kaybettiren sendromlar) ·Ig yetmezliği) ·Protein içermeyen sıvı kaybı ·Aşırı