resim Porfirin ve Hastalıkları Hakkında Bilgi Porfirinler yapılarında içerdikleri  çift bağlardan dolayı 400 nm de absorbsiyon bandı oluştururlar. Yapılarında bulunan tek ve çift bağlar porfirinlerin görünür ışığı absorblamalarına neden olur. UV etkisi altında pembe kırmızımsı renk verirler. Klorofildeki yeşil renkte porfirin halkasının Mg ile şelat yapmasından kaynaklanmaktadır. Kırmızı rengin nedeni: S,p ve d orbitaller arasında enerji