resim Kalp Atım Sistemi Fiyolojisi Kalp Kasılma Gücü ve Çalışmasının düzenlenmesinde İntrensek ve Ekstrensek Faktörler Kalbin Çalışmasını Düzenleyen Etkenler: 1-  Entrensek denetim düzenekleri Heterometrik özdüzenlenme: Kas lifinin boyu değişerek (uzunluk-gerim bağıntısı: Starling yasası) Homeometrik özdüzenlenme: Kas lifinin boyu değişmeden (kasılma frekansı artar) 2- Ekstrensek denetim düzenekleri Sinirsel : Parasempatik (kardiyoinhibitör dizge) , vagus: Sempatik sinirler (kardiyoakseleratör