Afrika

Deniz Anası Hakkında Bilgi

resim Çeşitli selentere gruplarının serbestçe yüzen şekillerine verilen genel ad. Deniz anaları (Medüz), çoğunlukla denizde yaşayan jelatinimsi, saydam, yanardöner renkli organizmalardır; gövde kısmı küreye, çan veya şemsiyeye yahut yassı bir diske benzer. Gövdenin alt tarafı bir çeşit boru (Manibrium) şeklindedir, borunun serbest ucunda ağız bulunur. Ağız basit bir delik şeklinde olabileceği gibi bir sürü emeç halinde

Su Antilopları Hakkında Bilgi

resim Beş, altı ilâ yirmi başlık sürüler halinde gezer. Yüz başlık su antilopu sürüleri dahi görülmüştür. Bir erkek su antilopu?nun on veya on iki dişilik bir haremi vardır. Otla beslenen su antilopu suya veya batak ovalara yakın yassı otluk arazide bulunur. Su antilopu görülen yerin en çak 8 ? 9 kilometre uzağında mutlaka su vardır. Su