resim 1836 Başhoca İshak Efendi?nin ölümü 1836 İslimye Çuka Fabrikası?nın devlet tarafından işletilmeye başlanması 11 Mart 1836 Umur-ı Hariciye Nezareti?nin kurulması (hatt-ı hümayun tarihi 23 Zilkaade 1251) 26 Kasım 1837 Osmanlı yapımı ?Eser-i Hayr? adlı buharlı geminin denize indirilmesi 1838 Mekteb-i Adli?nin açılması; Üsküdar?da Cemaran adlı Ermeni yatılı yüksek okulunun kurulması; Müderrishane-i Bahri?nin Tersane?deki yeni binasına