resim Pelvis ve Alt Ekstremite Arterleri A. iliaca communis: Pars abdominalis aortae L4’ün biraz solunda a. iliaca communis dextra ve sinistra’ya ayrılır, bu ayrılma yerine bifurcatio aortae denir. A. iliaca communis yan dal vermez, art. sacro-iliaca hizasınada a. iliaca externa ve interna’ya ayrılır. A. iliaca externa alt ekstremiteyi, a. iliaca interna pelvis duvarlarını ve organlarını besler.