resim Matematiğin temel kuralların biri bir dairenin etrafını 360 dereceye bölünmesidir.Aynı zamanda 2pi radyan  ve 400 grad olduğu da yine matematik bilimi tarafından kabul görmektedir.Bu 360 derecenin nereden geldiği sorusuna ise tarih şu şekilde cevap verir; Büyük bir medeniyet olan Babiler Güneş’İn Dünya etrafındaki bir turunu 360 günde döndüğü kanısına varmışlardır. Bunun sonucu olarak her günü