2. osman

  • Genç Padişahın Hotin Seferi

      Hotin Seferi Lehistan (Polonya) üzerine yapılan Osmanlı seferi (1621). Leh kumandanları Zolkiewski ve Koniecpolsk, Hotin kalesinde, Dalmaçyalı Boğdan voyvodası Gaspar Gratiani?ye bağlı kuvvetlerle birleşerek Tuna?ya inmeğe başladılar. Ancak, Kantemir Mirza?nın adamları, Eflaklılar ve Erdellilerce desteklenen Özi valisi İskender Paşa?ya,…

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>