10. sınıf

10. Sınıf Yeni Edebiyat Kitabı Cevapları

resim SAYFA 12 GÖKTÜRK YAZITLARI EDEBİ Mİ TARİHİ BİR METİN MİDİR?SORU 1) Orhun Kitabeleri ya da Göktürk Yazıtları EDEBİ BİR METİNDİR..Dil, yabancı etkilerden uzak ve yalın bir Türkçe’dir. Yazıtlarda yer yer gerçekçi tarih dili, yer yer eleştiri cümleleri, yer yer de güçlü bir söylev dili kullanılmıştır. Yazıtlarda aliterasyonlu (ses tekrarına dayalı) bir söyleyiş vardır. Ayrıca hükümdar

10. Sınıflar Gazlar Konu Anlatımı

resim GAZLAR ? Maddeler tabiatta katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç halde bulunurlar. ? Gaz hali genel olarak molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bir haldir. ?Gaz molekülleri birbirine uzak olduğu için aralarında etkileşim yok denecek kadar azdır. Bu sebeple gaz molekülleri birbirinden bagımsız hareket ederler. ? Gazların hacim ve