Sulfosalisilik Asit Tepkimesi Nasıl Yapılır?

2wgxl4z Sulfosalisilik Asit Tepkimesi Nasıl Yapılır?

Sülfosalisilik Asid Tepkimesi:

Amaç: İçeriği bilinmeyen çözeltideki protein varlığının sülfosalisilik asid ile tanımlanması hedeflenmiştir.

Materyal: Örnek çözelti, % 10’luk sülfosalisilik asid

Metod: Bir tüpe birkaç mİ örnek konur, üzerine birkaç damla % 10’luk sülfosalisilik asid ilave edilir ve iyice çalkalanır. Bulanıklık izlenir.

Sonuç ve tartışma: Sülfosalisilik asid tepkimesi proteinlerin en hassas tepkimesidir. Proteinlerde bulunan serbest amino grupları gibi bazik gruplar sülfosalisilik asidle birleşir ve protein-sülfosalisilat bileşiği oluşur. Bu bileşik çözünmez ve çöker. Deneyde de sülfosalisilat damlatıldığı ortamda oluşan bulanıklığın nedeni protein ya da oligopeptitler olabilir. Isıtma ile bulanıklık kaybolmazsa proteinden, kaybolursa polipeptit ya da protein benzeri moleküllerden ileri gelmiştir.

   

Düşüncelerinizi bekliyoruz :)

<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>