Eğitim Dünyası

Su, Asit, Baz ve Tampon Sistemleri

asit çözeltisi

Asitler ortama proton veren maddelerdir. Tadları ekşidir ve turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirirler. Bazlar ise ortama OH-  veren ya da proton (H+)  bağlayan maddelerdir. Tadları acıdır ve turnusol kağıdının rengini maviye çevirirler.

H20 + NaOH   —>   H+ + OH + OH + Na+ (Baz Tepkimesi)

 

Doğada Bulunan Asitler:

Asetik asid  HC2H3O2  sirke asidi

Asetilsalisilik asid  HC9H7O4  Aspirin

Askorbik asid  H2C6H6O6  Vitamin C

Sitrik asid  H3C6H5O7  limon suyu

Hidroklorik asid  HCl  mide suyu

Sülfürik asid  H2SO4  akü, pil yapısında

Doğada Bulunan Bazlar:

Amonyak  NH3  ev temizlik maddeleri

Kalsiyum hidroksit  Ca(OH)2  kireç taşı-tozu

Sodyum hidroksit  NaOH  Wc-banyo, fırın  temizleyicileri

*Bir madde H+ vermeye ne kadar yatkın ise, o madde o kadar güçlü asittir. HCL ve H2SO4 güçlü asitlerdendir. H2CO3 veNH4+ zayıf asitlerdendir. HCl güçlü bir asittir çünkü suda %100 iyonlaşır. HCI suda H+ ve Cl- iyonlarına ayrılır. Laboratuarda asit ile çalışılırken her daim asit su üzerine eklenmelidir. Tersi durum tehlikeli sonuçlar açığa çıkmasına neden olabilmektedir. NaOH güçlü bir bazdır. Çünkü suda %100 çözünür. NH3 (amonyak) zayıf bir bazdır; çünkü suda tamamen çözünmez. İntakt NH3’ler vardır.

Su hem asit hem baz gibi davranır yani amfoterik özellik gösterir ve iyi bir çözgendir. Maddelerin asit veya baz dereceleri pH üniteleri ile ölçülür. Ph skalası 0 ile 14 arasındadır. 0-7 arasında ph olunca asidik özellik 7-14 arası olunca bazik özellik gösterilir. Ph’ı 7 olan maddeler ise nötr özellik gösterir (Saf su gibi). Ph bir çözeltideki hidrojen iyonu konsantrasyonunun negatif logaritmasıdır. Fizyolojik  pH atardamar kanında 7.35 ile 7.45 arasında değişir. Toplardamar kanında ise pH daha düşüktür. Ph ölçümü pH kağıtları ile, İndikatörlerdeki renk değişikleri ile ve pH metre denilen cihazlar ile ölçülür.
tampon çözeltiler

 

Tampon Sistemler: Tamponlar içinde bulundukları çözeltilere asit veya bazlar ilave edildiğinde meydana gelecek pH değişikliklerini sınırlayan maddelerdir. Bir tampon, asit eklendiğinde bir baz, baz eklendiğinde bir asit gibi davranır. Böylece tampon sistemler pH’ı dar sınırlar içinde tutar. Bir tampon, zayıf asid ve onun konjuge bazından oluşur. Konjuge asit-baz çifti birbirleri ile proton alışverişi yapan maddelerdir. Asitler=proton vericisi, bazlar=proton alıcısıdır. H2O ve NH4=asid ,   H3O ve NH3= baz

Disosiasyon Katsayısı: Bir tamponun denge halinde bulunduğu bir çözeltide, çözünmüş bölümleri konsantrasyonları çarpımı, çözünmemiş bölümün konsantrasyonuna bölündüğünde daima aynı sayı elde edilir. Bu sayı o tampon sistemi için değişmez bir katsayıdır ve Ka ile gösterilir.

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>