Sömürgelerin Bağımsızlıklarının Nedenleri ve Sonuçları

s 3d07d1ca47ca05c0807cf78a7b41ca0d207a74ad Sömürgelerin Bağımsızlıklarının Nedenleri ve Sonuçları

Değerli duslerkulup.com okuyucularımız, sömürgelerin bağımsızlıklarını ilan etmelerinin sebepleri hem derslerde sorulan hemde incelenmesi gereken durumlardır. Aslında sömürge kelimesi manasında incelemeler yapmamız gerekmektedir. Sömürge kelime tanımı olarak bir ülkenin başka bir ülkeyi onların sınırları içerisinde yönetmeye çalışması, kontrol etmesi, yeraltı kaynaklarını ele geçirip kullanmasıdır. Sömürgeler, sömürgesi olduğu ülkelerden sıyrılıp bağımsızlıklarını ilan etmeleri önemli bir durumdur. I. ve II. Dünya Savaşı’nın da Almanya mağlubiyeti ile sonlanması ile birlikte Milliyetçilik anlayışı önem kazanmış ve sömürge düzeninde değişiklikler olmuştur.

Afrika’da sömürge altında bulunan devletler fransız ihtilali ve milliyetçilik akımı ile birlikte kendi devletlerini kurma çabasına gitmişlerdir. Bu noktada sürrealist olarak bakarsak küçük devletçikler kurulmuş ve sömürgecilik düzeni yıkılmış gibi görünmesine karşın himaye yolu ile devam etmiştir.

Sömürgelerin Bağımsızlıklarının Nedenleri

I. ve II. Dünya Savaşı’nda mağlup olan devletlerle ekonomik, siyasi, askerî ve hukuki alanlarda ağır şartları kapsayan antlaşmalar imzalandı. Bu durum Alman­ya’da hoşnutsuzluğa ve dolayısıyla II. Dünya Savaşı’na neden oldu.

I. Dünya Savaşı’ndan sonra sınırların çizilme­sinde milliyetçilik anlayışına dikkat edilmedi. Bu ne­denle etnik çatışmalar ve sınır sorunları ortaya çıktı.

2. Dünya Savaşı Sonrasında Sömürgelerin Bağımsızlıklarının Sonuçları

Savaşı demokrasiyi savunan devletler kazan­mış ve Avrupa’da demokrasi rejimi yaygınlaş­mıştır. Sömürgecilik dönemi sona ermeye başlamış ve sömürge altındaki Hindistan, Mısır, Pakistan, Cezayir, Tunus ve Libya bağımsızlıklarını ka­zanmışlardır. Milletler Cemiyeti’nin yerine, Birleşmiş Milletler Teşkilatı kurulmuştur.Almanya ikiye bölündü. Doğusunda Rusya, batısında ABD, Fransa, İngiltere denetim kurdular. Dünya devletleri iki gruba ayrıldı. Sovyetler Birliği öncülüğünde Varşova Paktı, ABD öncülüğünde Nato kuruldu.

Dünya barışını korumak amacıyla Birleşmiş Milletler kuruldu (1948).

İngiltere ve ABD’nin desteğiyle Filistin’de İsrail devleti kuruldu (1948).

   

Düşüncelerinizi bekliyoruz :)

<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>