Sağlık Köşesi

Solunum Sistemi Histolojisi Hakkında Bilgi

Solunum Histolojisi

Solunum Sistemi Histolojisi Hakkında Bilgi

Solunum sistemi dış ortamla gaz değişiminin gerçekleştiği bölümler arasındaki bağlantıyı sağlayan tüpler sistemi ile akciğerleri içerir. Göğüs kafesi, interkostal kaslar, diyafram ve akciğerlerin elastik ve kollagen liflerinden oluşan ventilasyon mekanizması havanın iletici bölümden solunum bölümlerine doğru hareketinde oldukça önemlidir. Solunum sistemi iletici bölüm ve solunum bölümü olmak üzere iki kısma ayrılır:

İletici Bölüm: Burun boşluğu, Sinuslar, Nazofarinks, Larenks, Trakea, Bronşlar, Bronşioller ve Terminal Bronşioller

Solunum Bölümü: Respiratuvar bronşioller, Ductus alveolaris, Saccus alveolaris ve Alveoli pulmonalis

İletici Bölüm; İçinden havanın akciğerlere gidip gelebildiği bir kanal  sağlar, Havanın uygun hale getirilmesini sağlar. Solunan havanın temizlenmesi, havanın nemlendirilmesi, ısıtılması gibi görevler üstlenir. Solunum epiteli YALANCI ÇOK KATLI SİLYALI PRİZMATİK EPİTEL’dir. Solunum Epiteli 5 tip Hücre içerir:

1- Silyalı prizmatik hücre  2- Goblet hücresi (kalisiform veya kadeh)

3- Bazal hücreler  4- Küçük granüler hücre

5- Mikrovilluslu prizmatik hücre

NAZAL KAVİTE (BURUN BOŞLUĞU)

Vestibül: Kornifiye Olmamış Çok Katlı Yassı Epitel ve Vibrissa

Nazal kavitenin en önündeki genişlemiş kısımdır. Kornifiye olmamış çok katlı yassı epitel. Lamina propriada çok sayıda yağ ve ter bezleri bulunur. Vibrissalar büyük kirlilikleri tutar.

Nasal Fossalar: Concha superior (Olfaktorik epitel), Concha medius, Concha inferior, Paranasal Sinuses (maksiller, frontal, etmoid ve sfenoid)

Nasal septum ile ayrılmış iki kavernöz yapıdan oluşur. Odacıkların lateral duvarlarında konkalar yerleşir. Orta ve alt konkalar tipik Solunum Epiteli ile örtülüdür. Üst konka ise havadaki koku partiküllerinin alınıp yorumlandığı Olfaktorik epitel ile döşenmiştir.  Konkaların lamina propriasında havanın ısınmasını sağlayan genişlemiş venöz pleksuslar Erektör Cisimcikleri oluştururlar.

Paranasal Sinüsler: Frontal, maksiller, etmoid ve sfenoid kemiklerin içindeki kör boşluklardır. Daha az sayıda goblet hücresi içeren ince bir solunum epiteli ile örtülüdür. Lamina propriada az sayıda bez bulunur. Periosteumla devam eder.

Concha superior (Olfaktorik epitel)

1- Olfaktorik hücreler  2- Sustentakuler hücreler   3- Bazal hücreler

FARİNKS

1- OROFARİNKS  2- NAZOFARİNKS

AKCİĞER:

1-) TRACHEA   2-) 7 PRİMER BRONKUS (Bronchus principales)

3-) 6 SEKONDER BRONKUS (Bronchus lobares)    4-) TERSİYER BRONKUS (Bronchus segmentalis)

5-) BRONŞİOLLER (Terminal ve Respiratuvar)

Koku mukozası

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>