Solunum Sistemi Anatomisi

Hava Yolları Anatomisi Solunum Sistemi Anatomisi

Hava Yolları Anatomisi

Solunum Sistemi Anatomisi

ÜST SOLUNUM YOLLARI: BURUN, SINUS PARANASALIS, NASOPHARYNX ve LARYNX

ALT SOLUNUM YOLLARI : TRACHEA, BRONCHUS, BRONCHIOLUS ve ALVEOL

Burnun (Nasus) Görevleri: Havanın Temizlenmesi, Havanın Nemlendirilmesi, Havanın Isıtılması, Koku Duyusu ve Savunma Mekanizmasıdır.

NASUS EXTERNUS:

Radix nasi,

Dorsum nasi,

Apex nasi,

Alae nasi, Nares

Sulcus nasopalpebralis

Sulcus nasomolaris

Sulcus nasolabialis

CARTILAGINES NASI:

 • Cartilago septi nasi ; Processus lateralis, Processus sphenoidalis
 • Cartilago alaris major ; Crus maediale, Crus laterale
 • Cartilagines nasales accessoriaes

 CAVITAS NASI:

 • NARES – CHOANA
 • Vestibulum nasi
 • Agger nasi
 • Üst, Alt Duvar
 • İç ve Dış Duvar
Burun Anatomisi Solunum Sistemi Anatomisi

Burun Anatomisi

ÜST DUVAR: Corpus ossis sphenoidalis, lamina cribrosa ossis ethmoidalis, os frontale’nin spina nasalis’i ve os nasale oluşturur.

İÇ DUVAR:

 • pars ossea lamina perpendicularis’i (ethmoidale), vomer
 • pars cartilaginea
 • cartilago septi nasi’
 • pars membranacea

ALT DUVAR: Ön 3/4’ü maxilla’nın processus palatinus’u, arka 1/4’ü ise lamina horizontalis ossis palatini oluşturur.

DIŞ DUVAR: Arkadan öne olmak üzere lamina medialis processus pterygoideus, lamina perpendicularis ossis palatini, ethmoid kemiğin uzantıları concha nasalis superior ve media, maxilla’nın processus frontalis’in iç yüzü ile buraya yapışık concha nasalis inferior ve os lacrimale  tarafından oluşturulur.

 • Choncha nasalis inferior
 • Meatus nasi inferior; Apertum ductus nasolacrimalis
 • Choncha nasalis medius
 • Meatus nasi medius ; Sinus maxillaris, sinus frontalis, Cellulae ethmoidales ant. et medii.
 • Concha nasalis superior
 • Meatus nasi superior; Cellulae etmoidalis posteriores
 • Recessus sphenoetmoidalis; Sinus sphenoidalis

KLİNİK ANATOMİ: Yüzün tehlike üçgenindedir. V.facialis–v.ophthalmica–sinus cavernosus

Burun kanamaları (epistaksis) en sık görülen kanamalardır. A. sphenopalatina – A. palatina major anastomozu sorumludur. Little alanı – Locus Kiesselbachi

Rinitin yayılma yolları: Lamina cribriformis – fossa cranii anterior Choanna – nasopharynx,retropharyngeal

Tuba auditiva – orta kulak

Delikleri yoluyla – paranazal sinuslere

Ductus nasolacrimalis – gözyaşı sistemi ile olur.

Burun içi Anatomisi Solunum Sistemi Anatomisi

Burun içi Anatomisi

   

Düşüncelerinizi bekliyoruz :)

<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>