Eğitim Dünyası

Solunum Kasları Anatomisi

Göğüs Kasları

Solunum Kasları Anatomisi

REGIO PECTORALIS:

 • FASCIA SUPERFICIALIS
 • SUSPENSORIA MAMMARIA
 • FASCIA PECTORALIS
 • FASCIA CLAVIPECTORALIS

MUSCULI THORACIS

 • PECTORALIS MAJOR
 • PECTORALIS MINOR
 • SUBCLAVIUS
 • SERRATUS ANTERIOR
 • INTERCOSTALES

PECTORALIS MAJOR

Origin: Pars clavicularis:Clavicula’nın pars sternalis,

Pars sternocostalis: Manubrium ve corpus sterni.

Pars abdominalis: karın kaslarının aponoruzu

Insertio: Crista tuberculi majoris

İşlev: Kola adduction ve iç rotasyon, pars clavicularis kolu yukarı içe, pars sternocostalis içe öne, pars abdominalis aşağıya içe doğru çeker.

Sinir: Nn. pectorales

PECTORALIS MINOR

Origin: 2-4 kıkırdak kaburga dış yüzünden

Insertio: Processus coracoideus scapulae

İşlev: Scapula’yı öne ve aşağıya çeker. Omuz sabit ise tutunduğu kaburgaları yukarı çekerek solunuma yardım eder.

Sinir: N. pectoralis medialis

INTERCOSTALES

 • intercostales externi
 • Fascia intercostalis externa
 • intercostales interni
 • Fascia intercostalis interna
 • Fascia endothoracica

INTERCOSTALIS EXTERNI

Origin: Tuberculum costae

Insertio: Kemik- kıkırdak kosta sınırı

İşlev: Kaburgaları yukarıya kaldırır, inspirasyon

Sinir: Nn. intercostales

INTERCOSTALIS INTERNI

Origin: Sternum

Insertio: Angulus costae

İşlev: Kaburgaları aşağıya çeker, ekspirasyon

Sinir: Nn. intercostales

INTERCOSTALIS INTIMI

Origin: Sternum

Insertio: Angulus costae

İşlev: Kaburgaları aşağıya çeker, ekspirasyon

Sinir: Nn. intercostales

TRANSVERSUS THORACIS

Origin: Sternum’un arka yüzü

Insertio: 3.,4.,5. ve 6. kıkırdak kaburga

İşlev: Kaburgaları aşağıya çeker, ekspirasyon

Sinir: Nn. intercostales

DIAPHRAGMA

Origin: PARS STERNALIS, PARS COSTALIS, PARS LUMBALIS

Insertion:  CENTRUM TENDINEUM

 • CRUS DEXTRUM
 • CRUS SINISTRUM
 • ARCUATUM LATERALE
 • ARCUATUM MEDIALE
 • LIG: ARCUATUM MEDIANUM

İşlev: İnspirasyon

Karın içi basıncı arttırır.

Torakoabdominal pompa

Columna vertebralis’in fleksiyonunu engeller

Sinir: N. phrenicus

DIAPHRAGMA’NIN DELİKLERİ:

 • HIATUS AORTICUS (T12)
 • HIATUS OESOPHAGEUS (T10)
 • FORAMEN VENAE CAVAE (T8)
 1. Normal solunum: İnspirasyonda, diaphragma’nın kasılması toraksın vertikal çapını arttırıp intratorasik basıncı düşürür. M. intercostalis externa’lar (3.-10.) kostaları kaldırarak toraksın anteroposterior çapını arttırır. Ekspirasyon pasiftir.
 2. Derin solunum: İnspirasyon m. intercostalis externa, mm. scalenius, m. sternocleidomastoideus, m. levator costarum, m. serratus anterior ve m. serratus posterior kostaları kaldırır. Ekspirasyon pasiftir.
 3. Zorlu solunum: İnspirasyonda bütün derin solunum kasları kostaları kaldırır. M. levator scapulae, m. trapezius ve m. rhomboideus’ların kasılması ile scapula sabitleştirilir. Böylece m. pectoralis’ler aracılığı ile kostalar kaldırılır. Ekspirasyon aktiftir. M. quadratus lumborum, m. intercostalis interna, m. subcostalis, m. transversus thoracis, m. serratus posterior inferior kasları ile ekspirasyon aktif olarak sağlanır. Ayrıca abdominal kasların kasılması ile intraabdominal basınç yükselerek m. diaphragma yukarı çıkmaya zorlanır. Böylece göğüs hacmi azalır ve intratorasik basınç yükselir.
MUSCULI DORSI PROPRI

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>