Eğitim Dünyası

Sinir Sistemi Embriyolojisi

sinirlerin gelişimi

Sinir Sistemi Embriyolojisi

Yeni bir insan yaşamı, germ hücreleri oosit ve spermatazoanın uygun koşullarda uterus tüplerinde fertilizasyonuyla (döllenmesiyle) başlar. İnsana özgün sayıda kromozomları olan zigot ile yaşamın ilk haftaso başlamış olur. Fertilize bir yumurta hücresinden matür bir organizmanın farklanmış hücre tiplerinin nasıl meydana gelir sorusuna cevap arayacak olursak; nöral gelişimi yönlendiren mekanizmaların çoğu değişik organizmalarda korunur. Vertebratlarda nöral gelişimin moleküler temeli hakkında öğrendiklerimizin çoğu meyve sineği Drosophila melanogaster ve nematod solucanı Caenorhabditis elegans gibi genetik analizleri ortaya konulan organizmalardan elde edilen sonuçlardan çıkarılır.

Birinci Hafta sonunda implantasyon ve uterusa yerleşme olur. 2. hafta sonunda iki tabakalı germ disk oluşumu gerçekleşir. 3. Haftada ise üç tabakalı germ diski ve notokordun oluşumu gözlenir (ektoderm, endoderm ve mezoderm). 3-8. haftalarda organ ve sistemlerin oluşumu gerçekleşir.19. günde santral sinir sisteminin ektodermden gelişimi başlar. 20. günde de somitlerin oluşumu başlar. Buna ontogenez yani döllenme sonrası türe özgü yapı ve biçim alıncaya dek canlının gelişimi ve büyümesi denir. Moleküler biyolojik olarak DNA dizilerindeki benzerlikler temel alındığında gen ailelerinin izini gerilerdeki bir atasal gene kada sürmek mümkündür.

Nöral tüp kranialinde beyin kaudalinde spinal kord oluşur. Omurgalı merkezi sinir sisteminde Medulla Spinalis solentratlarındaki ilkel sinir ağının türden türe adımlı değişiklikleri sonucu ortaya çıkmış ve gövdenin segmental kasları ile birlikte gelişerek onların kontrolünü üstlenmiştir. Vertebral sinir sisteminin farklı fonksiyonları, duyu kavranması ve motor hareket koordinasyonu, bellek çeşitli sinir hücrelerinin tipleri arasında belli bağlantıların şekillenmesine bağlıdır.Omurgalıların filogenezinde telensefalonun boyutu belirgin ölçüde artarken bazal gangliyonlar ve beyin sapında daha az değişiklik gerçekleşir.Paleokorteks olfaktor bulbus kökünde bulunan primordial rhinesefalondur. Arkikorteks interventriküler foramenin etrafında bir kavis oluşturur ve korpus kallosumun üzerinde singulat gyrus ve hipokampüs bölgesini içine alır. Neokorteks serebral vezikül tavanında yer alır. İnsanda fötal dönemde büyür ve en sonunda beyin sapını örter. Balıkta görme lobları küçüktür. Sürüngenlerde ve kuşlarda ise hemen her zaman gelişmiş bir yapı gösterir. Memelilerde, optik lobların homoloğu olan superior colliculinin boyutu son derece küçülmüştür ve beynin arka kısmında occipital lobda iki küçük yumru yer alır. Cerebellum göreceli olarak kuşlarda en büyüktür.

 

sinir embriyolojisi

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>