Serbest Yaşayan Amipler Hakkında Bilgi

3 Serbest Yaşayan Amipler Hakkında Bilgi

Acanthamoeba spp. ve Naegleria Fowleri bu grubun üyeleridirler. Bu parazitlerin doğal kaynakları musluk suyu, toprak, termal sular, göller, havuzlar, su birikintileridir. Kaynaklardan bulaşan bu parazitler göze direkt tutunarak keratit adlı göz hastalığını yapar. Ayrıca Akciğere ve yaralanmış deri üzerinden kan yoluyla Granülamatöz  Amebik Ensefalit  hastalığına sebep olurlar. Keratit hastalığının tanı örnekleri; Beyin dokusu, Beyin omurilik sıvısı (BOS) ve kornea kazıntı örneğidir. Granülamatöz Amebik Ansefalit tanısı ise Radyoloji, Kültür, Mikroskopi ve moleküler yöntemler ile konur. Nagleria fowleri paraziti kaynaklarından burun mukozası üzerinden koklama sinir duyusuyla primer amebik ensefalit hastalığına yol açar. Tanı örneği olarak Bos olarak kullanılır ve mikroskobi, kültür, müleküler yöntemler ile tanı konulur. Acanthamoeba spp. Trofozoiti hücresel olarak karyozom, Nükleus, Halo, Akantopad yapılarını içerir. Acanthamoeba spp. kisti ise hücresel yapı olarak nükleus, Halo, kist duvarı yapıları görülerek tespit edilir. Naegleria Fowleri trofozoit yapısı da mevcuttur.

   

Düşüncelerinizi bekliyoruz :)

<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>