Eğitim Dünyası

Şeker Asitleri Hakkında Bilgi

Şeker Asitleri

Şeker Asitleri Hakkında Bilgi

Monosakkaridin karboksil/hidroksil grubunun karboksilik aside oksidasyonu ile Biyokimyasal önemi olan şeker asidleri : aldonik ve üronik asidler, Aldonik asidlere örnek glukonik asid ve türevi glukonolakton, Üronik asidlere örnek glukuronik asid ve biyosentetik türevi askorbik asid  ve Üronik asidler vücut pH’ında iyonize formda bulunurlar (glukuronat, askorbat vb).

 UDP-Glukuronat Metabolizması ve Önemi

UDP-Glukuronat, UDP glukozun oksidlenmesi ile oluşur. Tepkimeyi, NAD’ ye bağımlı bir dehidrojenaz katalizler. Glukuronat’ın yapısındaki asid grubu fizyolojik pH’da dissosiye olur ve bağlı olduğu bileşiğin çözünürlüğünü arttırır.  Glukuronat, glikozaminoglikanların yapısına girdikten sonra bir diğer şeker asidi olan idüronik aside çevrilir. Bu iki şeker glikozaminoglikanların taşıdıkları negatif yüklerden sorumludur.

Glukuronat , glukoz metabolizmasına direkt olarak tekrar giremez, D-Ksilüloz 5-fosfat’a çevrilerek heksoz monofosfat (pentoz fosfat) yoluna girer. İnsan ve diğer yüksek memeliler dışındaki birçok memelide üronik asid yolunda C vitamini (askorbik asid) oluşur. İnsanda L-Gulonolakton oksidaz enzimi bulunmadığından C vitamini sentezlenemez. UDP-glukuronat’ın en önemli işlevi, -OH grubu içeren steroidler, ilaçlar ve ksenobiyotiklerle birleşerek onların çözünürlüğünü ve ekskresyonunu arttırmaktır.

Ksenobiyotik: (Yunanca xenos, yabancı) vücuda yabancı olan bileşik : ilaçlar, gıdalardaki katkı maddeleri, çevre kirliliğine neden olan maddeler ve kimyasal karsinojenleri de içeren kimyasal maddeler.  Bunların çoğu vücutta başlıca karaciğerde kimyasal değişikliğe uğratılarak vücut dışına atılır. Bu değişiklikler ile hidrofob olan ksenobiyotiklerin sudaki çözünürlükleri (polarite) arttırılarak vücuttan atılımları kolaylaştırılır.

“Hem” katabolizması ürünü olan bilirubin retiküloendotelyal sistemde oluşur ve suda çok az çözülür. Albumine bağlı olarak karaciğere taşınır.  Bilirubin, glukuronik asid ile konjuge olur ve mono- ve diglukuronitler oluşur. Konjuge bilirubinin çözünürlüğü ve safra ile dışa atılışı artar. Birçok ksenobiyotik, ilaç, steroid ve –OH grubu taşıyan  bileşiğin  suda çözünürlüğü çok düşüktür. Bunlar, karaciğer ve böbreğin sitoplazma ve endoplazmik retikulumunda bulunan glukuronil transferazların katalizlediği tepkimelerle, glukuronidlerine çevrilir. Bu bileşiklerin en önemli vücut dışına atılış yolu GLUKURONİDLERİNE çevrilmesidir.

 Glukuronid Formunda İdrarla Atılan Bazı Bileşikler:

  • Östrojenler (dişi seks hormonu)
  • Progesteron (steroid hormon)
  • Triiodotironin (tiroid hormonu)
  • Asetilaminofluoren (ksenobiyotik, karsinojen)
  • Meprobamat (uyku ilacı)
  • Morfin (ağrı kesici)

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>