Sağlık Köşesi

Santral Sinir Sistemi Travmaları Hakkında Bilgi

subdural kanama

Santral Sinir Sistemi Travmaları Hakkında Bilgi

Beyin diğer visseral organlardan farklı konumdadır. Beyin dokusunun sınırlı iyileşme kapasitesi vardır. Frontal lobta sessiz kalabilecek büyüklükteki bir lezyon beyin sapında ölümcül olabilir. Dış bulgular olmasa bile şiddetli beyin hasarı olabilir.

Kafa travması

Gelişmiş ülkelerde 45 yaş altı ölümlerin sık görülen sebebini oluşturur. Travmaya bağlı ölümlerin %30’unu oluşturur. Trafik kazalardaki ölümlerin %50’sini oluşturur. ABD’de her yıl 700.000 birey şiddetli kafa travmasına maruz kalmakta ve yarısından çoğunda devam eden klinik sorunlar var.

Santral Sinir Sistemi Travma Paternleri

Fokal Hasar: Saçlı deri (kontüzyon, laserasyon), Kafatası, meninks ( kırık, kanama, enfeksiyon), Beyin (kontüzyon, laserasyon,kanama, enf.).

Diffüz Hasar: Diffüz aksonal zedelenme, Diffüz vasküler zedelenme, Hipoksik-iskemik zedelenme, Diffüz beyin şişmesi.

Kafatası kırıkları darbeyi oluşturan objenin şekline göre değişir. Düz zeminli obje fissür şeklinde kırık oluşurken çıkıntılı objeler deplase kırık oluşturur. Düşme sonrası orbita tavanında kırık olur.

Kontüzyon ve Laserasyon

 • Travma – Beyin kafatası kemikleri iç çıkıntılı kısmında sıkışır – yüzeyel damar rüptürü
 • Direkt travmanın olduğu bölgede (kup lezyon)
 • Travmanın karşı bölgesinde (kontr – kup lezyon

Travmatik Vasküler Zedelenmeler

 • Epidural kanama
 • Subdural kanama
 • Subaraknoidal kanama
 • İntraserebral (parankimal) kanama

Epidural Kanama:

%90 orta meningeal arterin yırtılması ile olur. Genellikle kemik kırığı ile birliktedir. Tablo travmadan sonra birkaç saat içinde gelişir (Lucid interval). Acil cerrahi girişim ile tedavi edilirler. Aksi takdirde herniasyon ile hasta kaybedilebilir.

subaraknoid kanama

Subdural Kanama:

Dura-araknoid arası boşluktaki kanamalar olur. Dura içindeki venöz sinüsler ile beyin venöz sistem arasındaki köprü venlerin gerilip yırtılması ile oluşur. Genellikle serebral atrofili olgularda görülür. 1. haftada pıhtı çözülür, 2. haftada fibroblastlar gelir, 3. haftada granülasyon dokusu oluşur.

Subaraknoidal Kanama:

Yaygın olan formları genellikle travma dışı nedenlerle olur. En sık berry anevrizmaların yırtılması ile olur.

İntraserebral Kanama:

Genellikle hipertansiyona sekonderdir. Travma ile ilişkili olarak kontüzyon alanına komşu bölgede veya diffüz aksonal zedelenmede görülür.

Travmaya bağlı diffüz hasar

 • Konküzyon (Beyin sarsıntısı)
 • Diffüz aksonal zedelenme
 • Diffüz vasküler zedelenme
 • Hipoksik-iskemik zedelenme
 • Diffüz beyin şişmesi

Konküzyon (Beyin sarsıntısı): Kapalı kafa travması sonucu gelişir. Geçici bilinç kaybı olur. Geçici nörolojik disfonksiyon olabilir . Olay öncesi ve sonrası hafıza kaybı olabilir. Beyinde makroskopik ve mikroskopik anormallik yoktur. Patogenezde biokimyasal anormallikler vardır. Retiküler aktive edici sistemde incinme görülür.

Diffüz Aksonal Zedelenme: Travma sonrası koma gelişir. Aksonların Ranvier boğumlarındaki devamlılığı bozulmuştur. Makroskopik peteşial kanamalar olabilir (en sık korpus kallosumda). Erken evrede aksonal şişme, geç evrede mikroglia artışı ve gliozis görülür.

Diffüz vasküler incinme:  Kafa travmasını takip eden dakikalar içinde ex olan hastalarda tespit edilebilen yapısal anormallikler sadece yaygın peteşial kanamalar olabilir. Sebebi, kafanın şiddetli akselerasyon ve deselerasyonu sonucu kan damarlarının traksiyonu ve yırtılmasıdır.

Hipoksik-iskemik zedelenme: Kafa travması sonrası infarktüs ve hipoksik-iskemik beyin hasarı sıktır. Sebebleri:  Klinik olarak hipoksi olması ve Şiddetli hipotansiyondur.

Beyin şişmesi: Hastaların %75 inde görülür Sebebleri:  Konjestif ( vazodilatasyon ve kan volümü artışı), Vazojenik (kan damarlarının hasarlanması) ve Sitotoksik ( nöron ve glialarda su içeriği artışıdır).

Travmatik Spinal Kord Zedelenmeleri: Kemik kanal zedelenmesi ile birliktedir. Kayma ve kırıklar olabilir. En sık sebebleri: Trafik kazası(özellikle motorsiklet) ve Attan düşme, spor ilişkili kazalar, delici veya ateşli silah yaralanmalarıdır. En sık etkilenen bölgeler: Servikal kord (%60-70) ve Torasik kord ( %25)’dur.

Spinal Kord Zedelenmeleri: Torasik vertebra ve altındaki lezyonlar parapleji ile sonuçlanır. Servikal lezyonlar quadripleji ile sonuçlanır. C4 üstü lezyonlar quadripleji + diafragma paralizisi ile sonuçlanır.

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>