Dinimiz İslam

Sahih-i Buhari İman Bölümü Hadisleri

Sahih-i Buhari

Sahih-i Buhari İman Bölümü Hadisleri

*Ebu Said el-Hudri (r.a.): “Resullullah (s.a.v.): ” Müslüman bir kimsenin en hayırlı malı, neredeyse davar olacaktır. Dinini fitnelerden kurtarmak için, bunları dağ başları ve su birikintilerine sürüp götürür.” buyurdu.” demiştir.

Bir kimsenin dinini fitnelerden kurtarmak için koyunlarını alıp dağ başına götürmesi, koyunculukla uğraşıp çobanlık yapması anlamına gelebilir. Bu da şehri terkedip inzivaya çekilmesi demektir. Ancak koyun alıp dağ başına çekilmeyi başka şekilde de yorumlamak mümkündür. Söz gelimi toplumdaki fitne ve fesada karışmamak için halk içindeki kargaşalardan ayrı durmak, fitne ortamındaki halkın eğilim ve yönelimlerinden uzak durmak şeklinde anlamak mümkündür. Buna göre illa koyun alıp dağ başlarına da gitmeye gerek yoktur, içerisinde bulunduğu toplumun islam dışı davranışlarına kapılmadan hayatını sürdürür, imkan nisbetinde önce eliyle, buna gücü yetmezse diliyle iyiliği emreder kötülüğü yasaklar, eğer her ikisini de yapamazsa içersinde bulunduğu toplumdaki kötülükleri onaylamadığını bildirmek için kalbiyle buğzeder.

*Aişe (r.a.) “Resulullah (s.a.v.) bir emir buyurduğunda, güçlerinin yetebileceği işleri emrederdi: “Ey Allah’ın Resulü biz senin gibi değiliz, Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışladı (biraz artırsan)” dediklerinde Rasulullah öfkesi yüzünde belli olacak şekilde kızar ve “Allah’a karşı sizin en takvalı olanınız ve en iyi bileniniz benim” derdi.” demiştir.

Ashab, daha çok amel yapmalıyız diye zora talip olmuştu. Ancak, İslam’da esas olan bir defa zor bir amel yapma yerine az olup sürekli amel yapmadır. Bu hususta bazen yanılgıya düşüldüğü görülmektedir. Mesela mübarek  geceleri ihya etmek için gece geç saatlere kadar ibadet edip seher vakti uykuya yenik düşerek farz olan sabah namazını kaçırmak gibi.

*Ebu Said el-Hudri (r.a.)’dan Hz. Peygamber (s.a.v.): “Cennetlikler Cennete, Cehennemlikler de cehenneme girer sonunda Allah: “Kimin kalbinde hardal tanesi ağırlığınca iman var ise (onu da cehennemden) çıkarınız” buyurur. Arkasından bu kimseler simsiyah kesilmiş olarak (cehennemden) çıkarılarak hayat pınarına veya haya pınarna atılırlar, su kenarında bitki tohumunun büyüyüp geliştiği gibi burdan yetişip gelişeceklerdir. Görmez misiniz bu tohum sapsarı olarak iki tarafa sürüp topraktan çıkar.” buyurmuştur.

Hadisin ravilerinden Malik b. Enes, hayat pınarı mı haya pınarı mı olduğunu tam olarak bilememiştir.

Sahih-i Buhari iman bölümü

*Ebu Said el-Hudri (r.a.): “Resulullah (s.a.v.): “Bir keresinde ben uyuyordum ki insanları gördüm. Benim karşıma çıkarılıyorlardı, üzerlerinde gömlekler vardı. Bu gömlekler kimisinin göğüslerine kadar geliyor, kimisinin daha altında idi. Ömer b. el-Hattab da gösterildi, onun da üzerinde (yerlere kadar) sürüldüğü bir gömlek vardı” buyurdu. Oradakiler: “Ey Allah’ın Resulü bunu neye yordun” dediler. O da: “Dine yordum” buyurdu” demiştir.

“Dine yordum” ifadesini, dine bağlılıkları ve samimiyetleri olarak anlamak mümkündür.

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>