Sağlık Köşesi

Sağlığınız hakkında herşeyi bulabilirsiniz.

 • Angina Pektoris (Göğüs Ağrısı) Hakkında Bilgi

  Angina Pektoris (Göğüs Ağrısı) Hakkında Bilgi Göğüs Ağrısında sık görülen nedenler: Miyokard infarktüsü, pleurit, perikardit, kostokondrit, özefajit, pulmoner emboli ve infarktüs, kas gerginlikleri ve zorlanmaları Daha az görülen nedenler: spontan pnömotoraks, spontan tansiyonlu pnömotoraks, disekan aort anevrizması, boerhaave sendromu Diğer…

 • Akut Miyokard İnfarktüsü (Kalp Krizi) Hakkında Bilgi

  Akut Miyokard İnfarktüsü (Kalp Krizi) Hakkında Bilgi Akut Koroner Sendromlar *Akut Miyokard infarktüsü -Q dalgalı -Q dalgasız *Anstabil angına pektoris *Ani iskemik ölüm Q Dalgalı Miyokard İnfarktüsü: QMİ, koroner arterin ani ve tam tıkanması ile oluşur. Miyokardın oksijen gereksiniminde artış…

 • Karın Fizik Muayene Teknikleri

  Karın Fizik Muayene Teknikleri Klinik Beceriler: Hikaye Alma, Fizik Muayene, Laboratuvar testleri ve görüntüleme yöntemleri Gereken Donanımlar: Stetoskop, tansiyon aleti, termometre, refleks çekici, iğne, pilli lamba, abeslang, otoskop, oftalmoskop ORGAN YERLEŞİMLERİ Sağ Üst Kadran: Karaciğer, Safra kesesi, Duodenum, Pankreas, Sağ…

 • Tip 1 Diyabet Hakkında Bilgi

  Tip 1 Diyabet Hakkında Bilgi OLGU: 14 yaş kız çocuk YAKINMA : Ağırlık kaybı son 2 ay içinde 5 kg), Uyku hali (2 -3 saattir), Karın Ağrısı (1 gündür), Kusma (1 gündür 2 kez) ve Halsizlik (2-3 gündür). Öykü: 1…

 • Acilde Dahiliye Hastalarına Yaklaşım

  Acilde Dahiliye Hastalarına Yaklaşım Anamnez: Hastanın kimliği, şikayeti, hikayesi, öz geçmişi, soy geçmişi, sosyal durumu, alışkanlıkları, kullandığı ilaçlar, beden fonksiyonları Fizik Muayene: Genel durum muayenesi, solunum sisteminin muayenesi, dolaşım sisteminin muayenesi, sindirim sisteminin muayenesi, endokrin sisteminin muayenesi, hemopoietik sistemin muayenesi,…

 • Göğüs Ağrısına Yaklaşım Hakkında Bilgi

  Göğüs Ağrısına Yaklaşım Hakkında Bilgi Göğüs ağrılarının çok çeşitli sebepleri vardır. Sık görülen nedenler: Anjina pektoris, akut miyokard infarktüsü, ciddi pulmoner hipertansiyon, pulmoner emboli ve infarktüs, pleurit, perikardit, özefagus patolojileri, bilier kolik, kostosternal sendrom, servikal radikülit, kas gerginlikleri. Daha az…

 • Göğüs Ağrısı Ayırıcı Tanısı

  Göğüs Ağrısı Ayırıcı Tanısı Perikardit: Ağrısı plöritiktir. Aniden ortaya çıkar. Konumla ve solunumla, yutkunmakla ve öksürmekle şiddeti artar. Frotman eşlik edebilir. Hepatik konjesyona bağlı sağ hipokondrial ağrı olabilir. EKG’de açıklığı yukarı bakan resiproku olmayan yaygın ST yükselmesi görülür. Daha çok…

 • Yemek Borusu Ağrıları Hakkında Bilgi

  Yemek Borusu Ağrıları Hakkında Bilgi Özefajiyal Ağrılar Gastro özefajiyal reflü ve özefajiyal motilite bozuklukları (diffüz spazm, yüksek amplitüdlü, peristaltik kontraksiyon ve akalazya) sebepleridir. Özefajiyal ağrının özellikleri; epigastriumun üzerinde, ksifoidin arkasında veya retrosternal bölgenin alt kısmında ağrı ortaya çıkar. Yanma ve…

 • Diyabetik Ayakta Amputasyonlar ve VAC Tedavisi

  Diyabetik Ayakta Amputasyonlar ve VAC Tedavisi Nöropati ve Vaskülopati diyabetik ayak tedavisinde karşımıza çıkan tıbbi zorluklardandır. Ayağın anatomik yapısı ve içerdiği hipovasküler, avasküler doku bolluğu tıbbi zorluklar oluşturmaktadır. Ayak, 28 kemik, eklemler, eklem yüzeyi, tendon ve fasya, yağ yastıkçıkları, fibroretiküler…

 • Kronik Metabolik Hastalıklar ve Egzersiz

  Kronik Metabolik Hastalıklar ve Egzersiz Prevantif ve Terapötik Egzersizlerin Etkileri Metabolik, hormonal, immünolojik, vasküler ve strüktürel adaptasyonlar üzerinde etkilidir. Diyabet, hipertansiyon, KKH, obezite, hiperlipidemi, osteoporoz, osteoartroz hastalıklarında yararlıdır. Predispoze kişilerin belirlenmesi ile etkin prevantif etkilidir. Prevantif ve Terapötik Egzersizler dört…

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>