Sağlık Köşesi

Nefes Darlığına Yaklaşım Hakkında Bilgi

resim Nefes Darlığına Yaklaşım Hakkında Bilgi Dispne: Zorlukla, rahatsızlık hissederek ve normal olmayan nefes alma şekline dispne denir. Hastanın geliş şikayetleri: Nefes alamama, nefesin yetmemesi, derin nefes alamama, derin nefes alma ihtiyacı hissetme, gece uykudan hava açlığı ile uyanma ve efor sırasında nefes darlığı. Dispne Patofizyolojisi Dispne kompleks bir olaydır. Solunum kaslarındaki, uzun kas reseptörleri ve

Angina Pektoris (Göğüs Ağrısı) Hakkında Bilgi

resim Angina Pektoris (Göğüs Ağrısı) Hakkında Bilgi Göğüs Ağrısında sık görülen nedenler: Miyokard infarktüsü, pleurit, perikardit, kostokondrit, özefajit, pulmoner emboli ve infarktüs, kas gerginlikleri ve zorlanmaları Daha az görülen nedenler: spontan pnömotoraks, spontan tansiyonlu pnömotoraks, disekan aort anevrizması, boerhaave sendromu Diğer nedenler: Diffuz özefageal spazm, peptik ülser, kolesistit, pankreatit, hepatit Boerhaave Sendromu Enseye, göğüse ve karına

Akut Miyokard İnfarktüsü (Kalp Krizi) Hakkında Bilgi

resim Akut Miyokard İnfarktüsü (Kalp Krizi) Hakkında Bilgi Akut Koroner Sendromlar *Akut Miyokard infarktüsü -Q dalgalı -Q dalgasız *Anstabil angına pektoris *Ani iskemik ölüm Q Dalgalı Miyokard İnfarktüsü: QMİ, koroner arterin ani ve tam tıkanması ile oluşur. Miyokardın oksijen gereksiniminde artış olmaksızın kan akımı ani ve tam olarak kesilmiştir. Tehdit altındaki miyokard bölgesine kollateral gelişimi hemen

Karın Fizik Muayene Teknikleri

resim Karın Fizik Muayene Teknikleri Klinik Beceriler: Hikaye Alma, Fizik Muayene, Laboratuvar testleri ve görüntüleme yöntemleri Gereken Donanımlar: Stetoskop, tansiyon aleti, termometre, refleks çekici, iğne, pilli lamba, abeslang, otoskop, oftalmoskop ORGAN YERLEŞİMLERİ Sağ Üst Kadran: Karaciğer, Safra kesesi, Duodenum, Pankreas, Sağ Böbrek, kolon hepatik fleksura Sol Üst Kadran: Mide, Dalak, Sol Böbrek, Pankreas, Kolon splenik fleksura

Tip 1 Diyabet Hakkında Bilgi

resim Tip 1 Diyabet Hakkında Bilgi OLGU: 14 yaş kız çocuk YAKINMA : Ağırlık kaybı son 2 ay içinde 5 kg), Uyku hali (2 -3 saattir), Karın Ağrısı (1 gündür), Kusma (1 gündür 2 kez) ve Halsizlik (2-3 gündür). Öykü: 1 gün önce karın ağrısı ->  Aile Hekimi -> dismonere, 4-5 saat sonra karın ağrısı +kusmagAile

Acilde Dahiliye Hastalarına Yaklaşım

resim Acilde Dahiliye Hastalarına Yaklaşım Anamnez: Hastanın kimliği, şikayeti, hikayesi, öz geçmişi, soy geçmişi, sosyal durumu, alışkanlıkları, kullandığı ilaçlar, beden fonksiyonları Fizik Muayene: Genel durum muayenesi, solunum sisteminin muayenesi, dolaşım sisteminin muayenesi, sindirim sisteminin muayenesi, endokrin sisteminin muayenesi, hemopoietik sistemin muayenesi, ürogenital sistemin muayenesi, Lokomotor sistemin muayenesi, sinir sisteminin muayenesi. Labaratuar İncelemeleri: Biyokimyasal tetkikler, mikrobiyolojik tetkikler,

Göğüs Ağrısına Yaklaşım Hakkında Bilgi

resim Göğüs Ağrısına Yaklaşım Hakkında Bilgi Göğüs ağrılarının çok çeşitli sebepleri vardır. Sık görülen nedenler: Anjina pektoris, akut miyokard infarktüsü, ciddi pulmoner hipertansiyon, pulmoner emboli ve infarktüs, pleurit, perikardit, özefagus patolojileri, bilier kolik, kostosternal sendrom, servikal radikülit, kas gerginlikleri. Daha az görülen ama unutlmaması gereken nedenler: spontan pnömotoraks, spontan tansiyonlu pnömotorax, disekan aort anevrizması, Boerhaave sendromu.

Göğüs Ağrısı Ayırıcı Tanısı

resim Göğüs Ağrısı Ayırıcı Tanısı Perikardit: Ağrısı plöritiktir. Aniden ortaya çıkar. Konumla ve solunumla, yutkunmakla ve öksürmekle şiddeti artar. Frotman eşlik edebilir. Hepatik konjesyona bağlı sağ hipokondrial ağrı olabilir. EKG’de açıklığı yukarı bakan resiproku olmayan yaygın ST yükselmesi görülür. Daha çok genç hastalarda ortaya çıkar. Akut Aort Diseksiyonu: Ağrı çok şiddetlidir. Yırtıcı niteliktedir. Sırta, bacaklara, karına

Yemek Borusu Ağrıları Hakkında Bilgi

resim Yemek Borusu Ağrıları Hakkında Bilgi Özefajiyal Ağrılar Gastro özefajiyal reflü ve özefajiyal motilite bozuklukları (diffüz spazm, yüksek amplitüdlü, peristaltik kontraksiyon ve akalazya) sebepleridir. Özefajiyal ağrının özellikleri; epigastriumun üzerinde, ksifoidin arkasında veya retrosternal bölgenin alt kısmında ağrı ortaya çıkar. Yanma ve spazm tarzındadır. Az bir sıklıkla iki kola veya iki omuza yayılır. Ağrı alt retrosternal bölgeden

Diyabetik Ayakta Amputasyonlar ve VAC Tedavisi

resim Diyabetik Ayakta Amputasyonlar ve VAC Tedavisi Nöropati ve Vaskülopati diyabetik ayak tedavisinde karşımıza çıkan tıbbi zorluklardandır. Ayağın anatomik yapısı ve içerdiği hipovasküler, avasküler doku bolluğu tıbbi zorluklar oluşturmaktadır. Ayak, 28 kemik, eklemler, eklem yüzeyi, tendon ve fasya, yağ yastıkçıkları, fibroretiküler dokulardan oluşur. Diyabetes mellitus dünyada 2003’te 194 milyon, 2025’te (tahminen) 333 milyon kişinin hastalığı olacaktır.
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>