Sağlık Köşesi

İlçe Sağlığı Merkezi Obezite Birimi

resim İlçe Sağlığı Merkezi Obezite Birimi žÇiğli İlçe sağlık merkezi içinde bulunan obezite birimi gerek Çiğli halkına gerekse civar ilçelerden gelen hastalara çağımızın en önemli sorunlarından biri olan obezite ile mücadele konusunda yardımcı olmakta ve kendilerinin bu problemi aşmaları için uzman desteği sağlamaktadır. žPoliklinik görüşmeleri İSM’nin en alt katında olan acil müdahale odasında yapılıyor. žObezite biriminde

Aile Sağlığı Merkezi Kronik Hasta Vakası

resim Aile Sağlığı Merkezi Kronik Hasta Vakası H. S.; 70 yaşında, Erkek hasta, Yüksekokul mezunu, Emekli kimya mühendisi ve Çarpıntı, Terleme ve Huzursuzluk şikayetleri olmuş. Hasta 65 yaşında iken bu şikayetlerle ikinci basamak dahiliye bölümüne başvuruyor. Yapılan tetkikler neticesinde de kendisine HT teşhisi konuluyor. Hasta bu teşhis üzerine tedavi sürecine alınmış ve kendisine uygun reçete düzenlenmiştir.

Aşı Karşıtlığı Hakkında Bilgi

resim Aşı Karşıtlığı Hakkında Bilgi Aşılama zayıflatılmış virüs ya da bakterilerin ya da bunların antijenik parçalarının vücuda verilerek yapay bağışıklık elde edilmesidir. Bu sayede bulaşıcı hastalıklar başta olmak üzere morbiditesi ve mortalitesi yüksek olan hastalıkların engellenmesi ya da zarar verme oranının azaltılması amaçlanmıştır. Aşı hem bireysel bağışıklanmayı sağlar hem de aşılanmamış kişilerin, aşılanan kişiler nedeniyle, hastalık

Hematopoetik Sistem Hakkında Bilgi

resim Hematopoetik Sistem Hakkında Bilgi Kan vücut ağırlığının % 7-9’u; Erkekte 5-6 litre, Kadında 4-5 litre ve Yenidoğanda 240 ml’dir. Kan Hücreleri Eritrositler (RBC) Lökositler (WBC) * Granulositler – Eozinofil – Bazofil – Nötrofil * Lenfosit * Monosit * Plazma Hücreleri Trombositler (Plt) Günlük Hücre Yapımı Eritrosit: 200 x 109 /gün Granülosit: 120 x 109 /gün

Kanın Yapısı, Özellikleri ve Görevleri

resim Kanın Yapısı, Özellikleri ve Görevleri Kanın yapısı Kan iki kısımdan oluşur: A- Kanın hücresel elementleri Eritrositler Lökositler Trombositler B- Sıvı kısmı ise, plazma veya serum adını alır. Total kan miktarı vücut ağırlığının ~ % 7- 9’udur. Hematokrit: Hematokrit tayini için kan heparinize özel tüplerde santrifüj edilir. Eritrositler en altta toplanır. Onun üstünde lökosit ve trombositlerin

Saç Kremi Seçilirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

resim Saç Kremi Seçilirken Dikkat Edilmesi Gerekenler Saçların her zaman gür görünmesini ve canlı görüntüsüyle parlamasını isteyenler tarafından saç bakım ürünlerine karşı ilgi artışı meydana gelmiştir. Saç bakım kremi ise saç bakım ürünleri arasında en çok ilgi gören ürünlerdir. Saç bakımı için saç kremi araştırması yapanlar ise en uygun saç kremi önerileri arayışına girmektedir. Restorex saç

Bağışıklık Sistemi Hakkında Detaylı Bilgi

resim Bağışıklık Sistemi Hakkında Detaylı Bilgi Memelilerde, enfeksiyon etkenlerine karşı savaşmak ve hasar oluştuğunda bunu restore ederek bozulan işlevin geri kazanılmasını sağlamak için iki yanıt mekanizması harekete geçer: Doğal (Non-spesifik ) bağışıklık Kazanılmış=Edinsel (spesifik) bağışıklık DOĞAL BAĞIŞIKLIK: İlk savunma hattını yapar. Erken ortaya çıkar. Özgüllüğü sınırlıdır. Çeşitliliği azdır. Fiziksel bariyerler:  Deri,  Kıl, saç ve Mukoza Kimyasal

Lenfosit Hakkında Detaylı Bilgi

resim Lenfosit Hakkında Detaylı Bilgi Anahtar hücresel elemanlar olan lenfositler üç ana gruba ayrılırlar: B HÜCRELERİ: Antikor yapımından sorumlu (antikor aracılı bağışıklık reaksiyonu). Kemik iliğinde (Bone marrow) yapılırlar. T HÜCRELERİ: Bağışıklık yanıtının indüksiyon fazından ve hücre aracılı bağışıklık reaksiyonlarından sorumlu. Timusta (Thymus)’ta yapılırlar. NK HÜCRELERİ (doğal katil hücreler): Özelleşmiş doğal bağışıklık yanıtından sorumludur. Lenfosit, 10 mm

Antikoagülanlar ve Kanama Bozuklukları

resim Antikoagülanlar ve Kanama Bozuklukları  Antikoagulanlar İn-vivo kullanılanlar Yavaş etkililer: Pıhtılaşma faktörlerinin sentezinde etkili olan K vitamini antagonisti maddelerdir. K vitaminine bağımlı sentezlenen Faktör II, VII, IX ve X’ un sentezi bozulur. Bu nedenle etkilerinin ortaya çıkması uzun süreyi alır. Bunlar kumarin grubu ilaçlardır. Oral antikoagulan da denilen bu ilaçlar ağız yoluyla kullanılır. Aspirin: Düşük dozlarda

Hemostaz ve Kanama Bozuklukları

resim Hemostaz ve Kanama Bozuklukları Hemostaz: Kanamanın durdurulmasıdır. Hemostaz süreci trombosit, endotel ve pıhtılaşma sistemleri ile bunları düzenleyen mekanizmaların düzenli çalışması sonucu ortaya çıkan bir dizi fizyolojik reaksiyondur. Hemostazı sağlayan sistemler 1)Damar sistemi 2)Trombosit sistemi 3)Pıhtılaşma sistemi Primer hemostaz: Kan damarlarının ve trombositlerin yaralanmaya verdiği yanıttır. Damarlarda vazokonstriksiyon olur. Damarın subendoteliyal konnektif dokusuna trombositlerin adezyonu olur.