Sağlık Köşesi

Kalp Kapaklarının Fonksiyonları ve Kalp Sesleri

resim Kalp Kapaklarının Fonksiyonları ve Kalp Sesleri Kapakların Görevi:  Kanın odacıklar içinde tek yönlü akışına yardımcı olur.  A-V kapaklar (Mitral – Triküspid) Sistolde kapanır, Ventrikül kasıldığında kanın atriyumlara geri dönmesini önler. Semilüner kapaklar (Aort – Pulmoner) Diyastolde (izometrik gevşeme) kapanır. Artere fırlatılan kanın diyastolde ventriküllere   dönüşünü engeller. Kapakların tümü pasif olarak kapanırlar.  A-V Kapaklar: Çok

Koroner Kan Akımı Hakkında Bilgi

resim Koroner Kan Akımı Hakkında Bilgi Koroner arterler, aortun başlangıcında semilunar kapakların biraz yukarısından sağ ve sola ayrılır. İnsanların %50’sinde sağ koroner arter: Sağ atriyum ve ventrikülün hemen tamamı, Sol ventrikülün arka yüzü ve İnterventriküler septumun arka kısmıdır. %20’sinde ise sol koroner arter miyokardı kanlandırır. %30’unda da her iki koroner arterin kanlandırdığı alan birbirine eşittir. Kalp

Vücutta Bulunan İyonlar Hakkında Bilgi

resim Vücutta Bulunan İyonlar Hakkında Bilgi Vücut Sıvı Bölüklerinde Yer Alan Elektrolitler Elektrolitler → çözeltide molekülleri iyonlara ayrışan maddelerdir. Temel elektrolitler: Katyonlar: Na+, K+, Ca2, Mg2+ Anyonlar: Cl-,  HCO3-,  HPO42- , SO42- Elektrolitlerin Etkileri: Metabolik olaylara , Ozmotik basınca, Suyun bölüklere dağılımına, Asid baz dengesine, Kalp ve kas işlevlerine Oksidoredüksiyon olaylarına, Kataliz (kofaktör olarak) katkıları vardır.  PLAZMA ELEKTROLİTLERİ Katyonlar: Na+: 142 mEq/L,  K+:    5 mEq/L,  Ca2+:  5 mEq/L

Vücuttaki Azotlu Bileşikler Hakkında Bilgi

resim Vücuttaki Azotlu Bileşikler Hakkında Bilgi NON-PROTEİN AZOT (NPN) BİLEŞİKLERİ (CİSİMLERİ) NPN (nonprotein nitrojen) bileşikleri : proteinlerin dışında, yapılarında nitrojen (azot) bulunan diğer bileşikler Plazma NPN’in %45’i üre, %20’si amino asidler, %20’si ürik asid, %5’i kreatinin, %1-2’si kreatin, %0.2’si amonyaktır. Protein ve nükleik asidlerin yıkımından (katabolizma) kaynaklanırlar.  Üre, kreatinin, ürik asid vb. NPN’in vücuttan atılımı böbreklerle olur. Kanda ve idrarda NPN düzeylerinin

Kan Basıncını Etkileyen Hormonlar

resim Kan Basıncını Etkileyen Hormonlar Kan basıncının düzenlenmesi Otonom sinir sistemi (adrenal medulla ve sempatik SS’de bulunan katekolaminler) Böbrek (renin-anjiotensin-aldosteron sistemi-RAAS, antidiüretik hormon-ADH) Kalp (atrial natriüretik peptid-ANP) Kapillerler (histamin, ET-1 ve  NO aracılığı ile lokal kontrol ) KATEKOLAMİNLER **Epinefrin (E) **Norepinefrin (NE) **Dopamin (DA) Katekolaminler: hormon ve nörotransmitter Adrenal medullada ve sempatik sinirlerde sentezlenirler. Adrenal medullanın ve

Böbrek Fonksiyon Testleri ve Klinik Yorumu

resim Böbrek Fonksiyon Testleri ve Klinik Yorumu BÖBREĞİN İŞLEVLERİ Glomerüler Filtrasyon: ultrafiltratın oluşumu Tübüler Reabsorbsiyon: glukoz, amino asidler, elektrolitler, proteinler Tübüler Sekresyon: kreatinin, H+, K+, NH4+ Homeostatik işlevler: ekstrasellüler volüm, asid-baz dengesi, kan basıncı, elektrolit dengesi Metabolik işlevler: sentez; glutatyon, glikoneogenez, amonyak Endokrin işlevler: eritropoetin, aktif D vitamini (1,25-dihidroksiD3) sentezi , renin, PGE2 ve TXA2 Böbrek

İdrarın Kimyasal Özellikleri ve Yorumlanması

resim İdrarın Kimyasal Özellikleri ve Yorumlanması İdrar analizleri İdrar stripleri ile yapılır (en yaygın teknik), tek bir striple idrarın yaklaşık 10 ayrı kimyasal özelliği ve fiziksel bir özellik olan özgül ağırlık belirlenebilir. Bunlar : pH, protein, glukoz, keton, bilirubin, kan, ürobilinojen, nitrit, lökosit esteraz ve özgül ağırlık (dansite)’tır. Taze ve iyice karıştırılmış (santrifüj edilmemeli) idrar örneğine

Elektronörofizyoloji Teknikerlik Mesleği ve Maaşları Hakkında Bilgi

resim   Değerli okuyucularımız, sağlık sektörü genişledikçe yeni hastalıklar üremektedir. Elektronörofizyoloji teknikerliği önlisans bölümü bakımından, merkezi sinir sistemi hastalıklarına etki eden nörolojik rahatsızlıkları bulan meslek dalıdır. Nöroloji ve fizyolojinin önemli bir dalı olan elektronörofizyoloji genel merkezi sistemli rahatsızlıkların teşhisi için önemli etkide rahatsızlığı teşhis edebilmektedir. MSS(merkezi sinir sistemi) bozukluklarının teşhis edilip tedavisinin yapılabilmesi için nörofizyolojik teşhis uygulamalarından faydalanılması gerekmektedir. Bu

Beyin, Akıl, Zeka Yaşınızı Hesaplama Testi

resim Saygıdeğer duslerkulup.com okuyucularımız beyin yaşınızı aşağıdaki testlerle hesaplayabilirsiniz, Her sorunun puan değeri 1 puandır. Hayır verdiğiniz cevaplar yanlış kabul edilecektir. Evet Dediğiniz cevapları sadece not alıp toplam evet sayınız akıl beyin, zeka yaşınızı verecektir. SORU: Her gece en az 7-8 saat uyurum. CEVAP: EVET & HAYIR SORU: Günde en az 5 porsiyon yüksek antioksidan içeren

İdrarın Fiziksel Özellikleri ve Yorumlanması

resim İdrarın Fiziksel Özellikleri ve Yorumlanması Tıbbi laboratuvarlarda en sık yapılan tetkiklerden İdrar, kolay alınabilen bir örnek, idrar tetkiki pek çok hastalık hakkında değerli bilgiler verir. Böbrek hastalıkları ve metabolik hastalıklar (DM) başta olmak üzere pek çok hastalıkta idrarın yapısında değişiklikler oluşur. İDRARIN BİLEŞİMİ % 95 : su % 5 : çözünmüş organik ve inorganik maddeler –