Sağlık Köşesi

Kan Bağışı Hakkında Bilgi

resim Kan Bağışı Hakkında Bilgi Kan; damarlarımızda dolaşarak besin maddelerini ve oksijeni hücrelere götürür. Hücrelerden karbondioksiti ve oluşan toksinleri atılacağı yada zararsız hale getirileceği organlara taşır. Kan, kaynağı insan olan ve elde edilmesi için başka alternatifi olmayan bir tedavi aracıdır. KANA İHTİYAÇ DUYULAN DURUMLAR; 1)ACİL DURUMLARDA KAN İHTİYACI: Trafik kazalarında 5-10 ünite, Kalça ameliyatlarında 4-6 ünite,

Kan Serum Proteinleri Hakkında Bilgi

resim Kan Serum Proteinleri Hakkında Bilgi a1- Asid glikoprotein (Orosomukoid): Karbohidrat içeriği en fazla­­ (~% 45) serum proteinidir. Moleküler ağırlığı 40 kDa’dır. Serumda % 55-140 mg bulunur. Akut faz yanıtında olaydan 3-5 gün sonra maksimum değere ulaşan bir akut faz reaktanıdır. Kolitis Ülserozanın güvenilir belirtecidir. Başlıca karaciğerde sentezlenirse de bazı tümörler tarafından da sentez edilebilir. Lidocain

Bitkisel Şampuan Nedir? Nasıl Ayırt Edilir?

resim Bitkisel Şampuan Nedir? Nasıl Ayırt Edilir? Günümüzde hijyenin yanı sıra doğallık da temizlik konusunda ön plana çıkıyor. Yapılan araştırmalar sonrası farkında olmadan da olsa çok sık kullandığımız kimyasalların zararlı etkileri göz önüne çıktıkça daha doğal ve bitkisel tercihler yapmaya başladık. Şampuanlar da bu duruma dahil oldu tabii ki ve bitkisel şampuanlara ilgi giderek artmaya başladı.

Vucüdun Bağışıklık ve Direnç Sistemini Çökerten Besinler

resim Merhabalar değerli okuyucular, Bağışıklık sistemi vücudun hastalıklara karşı kendini koruması ve savunmasıdır. Güvenlik kalkanı ve zırhımızdır. Bağışıklık sisteminin güçlü olması direncinizin virüslere karşı mukavvemetini gösterir. Eğer bağışıklık sistemi çökerse hastalıklardan kurtulmak çok zor olur ve kanser gibi ciddi hastalıklara yakalanma riski artar. Bağışıklığı çökerten bir çok çeşitli sebep vardır. Doğru beslenmeye sahip olan insanlar sağlıklı

Kalp Debisi Hakkında Detaylı Bilgi

resim Kalp Debisi Hakkında Detaylı Bilgi Kalp Debisi = Atım Hacmi X Dakikadaki Atım Sayısı ATIM HACMİ (STROKE VOLUME):  Her sistolde ventrikül tarafından atılan kan hacmidir. KALP DEBİSİ (KARDİAK ÇIKIŞ, CARDIAC OUTPUT):  Kalbin bir dakikada sol ventrikülden aortaya pompalanan kan miktarıdır. Genellikle sol ventrikül fonksiyonunun bir göstergesi olarak kabul edilir. Kalp indeksi: Kalp debisi vücut yüzeyi

Kalp Kasılma Gücü ve Çalışmasının Düzenlenmesi

resim Kalp Kasılma Gücü ve Çalışmasının Düzenlenmesi Kalp Kasılma Gücü ve Çalışmasının düzenlenmesinde İntrensek ve Ekstrensek Faktörler Kalbin Çalışmasını Düzenleyen Faktörler: 1-  İntrensek kontrol mekanizmaları **Heterometrik otoregülasyon : kas lifinin boyu değişerek (Starling yasası) **Homeometrik otoregülasyon : kas lifinin boyu değişmeden (frekans artar) 2- Ekstrensek kontrol mekanizmaları **Sinirsel : Parasempatik (kardioinhibitör sistem) , vagus Sempatik sinirler

Kalp Döngüsü (Siklusu) Hakkında Bilgi

resim Kalp Döngüsü (Siklusu) Hakkında Bilgi Bir kalp atımı süresince, kalbin kanı venöz sistemlerden alarak arteryel sistemlere pompalamakla ilişkili elektrik ve mekanik olayların peşpeşe dizilimlerine kalp döngüsü (siklus) denir. Sinus düğümünde kendiliginden başlayan aksiyon potansiyeli hızla her iki atriyuma ve ventriküllere A-V demet ile (1/10 sn gecikme) yayılır. Neden Gecikme olur? Atriyumların ventriküllerden önce kasılarak, kuvvetli

Kalp Kapaklarının Fonksiyonları ve Kalp Sesleri

resim Kalp Kapaklarının Fonksiyonları ve Kalp Sesleri Kapakların Görevi:  Kanın odacıklar içinde tek yönlü akışına yardımcı olur.  A-V kapaklar (Mitral – Triküspid) Sistolde kapanır, Ventrikül kasıldığında kanın atriyumlara geri dönmesini önler. Semilüner kapaklar (Aort – Pulmoner) Diyastolde (izometrik gevşeme) kapanır. Artere fırlatılan kanın diyastolde ventriküllere   dönüşünü engeller. Kapakların tümü pasif olarak kapanırlar.  A-V Kapaklar: Çok

Koroner Kan Akımı Hakkında Bilgi

resim Koroner Kan Akımı Hakkında Bilgi Koroner arterler, aortun başlangıcında semilunar kapakların biraz yukarısından sağ ve sola ayrılır. İnsanların %50’sinde sağ koroner arter: Sağ atriyum ve ventrikülün hemen tamamı, Sol ventrikülün arka yüzü ve İnterventriküler septumun arka kısmıdır. %20’sinde ise sol koroner arter miyokardı kanlandırır. %30’unda da her iki koroner arterin kanlandırdığı alan birbirine eşittir. Kalp

Vücutta Bulunan İyonlar Hakkında Bilgi

resim Vücutta Bulunan İyonlar Hakkında Bilgi Vücut Sıvı Bölüklerinde Yer Alan Elektrolitler Elektrolitler → çözeltide molekülleri iyonlara ayrışan maddelerdir. Temel elektrolitler: Katyonlar: Na+, K+, Ca2, Mg2+ Anyonlar: Cl-,  HCO3-,  HPO42- , SO42- Elektrolitlerin Etkileri: Metabolik olaylara , Ozmotik basınca, Suyun bölüklere dağılımına, Asid baz dengesine, Kalp ve kas işlevlerine Oksidoredüksiyon olaylarına, Kataliz (kofaktör olarak) katkıları vardır.  PLAZMA ELEKTROLİTLERİ Katyonlar: Na+: 142 mEq/L,  K+:    5 mEq/L,  Ca2+:  5 mEq/L