Sağlık Köşesi

Bioxinin ve Saç Dökülmesi

resim Bioxinin ve Saç Dökülmesi Hava kirliliği ve yetersiz beslenme gibi nedenlerden dolayı saç dökülmesi problemi ile karşılaşabilirsiniz. Günümüzde birçok kişinin yaşamakta olduğu saç dökülmesi sorunu, aslına bakılırsa uygun tedavi yolu ile aşılabilir. Bu noktada çoğu kullanıcı, yanlış kozmetik ürünlere yöneliyor. Oysa doğru ilaç kullanımı ile kellik gibi problemleri aşmak mümkündür. Tabi bunun için emin adımlar ile ilerlemek

Eritrositler (Kırmızı Kan Hücresi) Hakkında Bilgi

resim Eritrositler (Kırmızı Kan Hücresi) Hakkında Bilgi Eritrosit: erythros ve kytos kelimelerinden türemiştir. İlk kez 1658 yılında Jan Swammerdan tarafından kurbağa kanından tanımlanmıştır. Ama bundan habersizdir. Anton van Leeuwenhoek, 1674 yılında detaylı olarak  göstermiştir. Bu günkünden 25.000 kez küçük. ERİTROSİTLERİN YAPISI  % 60-65 su, % 35- 40 organik ve inorganik maddeden oluşur. Hb, glikoz, enzimler, vitaminler,

Anemi (Kansızlık) Hakkında Genel Bilgiler

resim Anemi (Kansızlık) Hakkında Genel Bilgiler Aneminin Tanımı: Anemi periferik kandaki hemoglobin kitlesinin veya hemoglobin konsantrasyonunun normalin altında bulunuşudur. Hb değerinin; Erkeklerde 13.5 gr/dL, Kadınlarda  12  gr/dL, Hamilelerde 11  gr/dL ve Çocuklarda 11  gr/dL’nin altında olmasıdır. Anemi,asla bir hastalık tanısı değil bir BULGUDUR. GENEL SEMPTOMLAR SİSTEMİK :En sık Halsizlik ve yorgunluk,  İştahsızlık, Sebebi bilinmeyen Ateş KVS 

Lökositler (Beyaz Kan Hücreleri) Hakkında Bilgi

resim Lökositler (Beyaz Kan Hücreleri) Hakkında Bilgi İlk savunma hattını yapan hücrelerdir. Hedefleri: Bakteri, mantar, protozoa, virus, tümör hücreleridir. Morfoloji ve fonksiyonları birbirlerinden farklıdır. Kemik iliğinde ~ 2 haftada gelişirler. Bu sürede proliferasyon ve diferansiyasyon geçirirler. Normal insan kanında sayıları 4.000-10.000/μl kadardır. Lökopeni: Kemik iliğinde lökosit yapımı azalmış veya durmuştur. İlaçlar:  antihistaminikler, diüretikler. Radyasyon, bazı antibiyotikler

Kan Grupları ve Hastalıkları Hakkında Bilgi

resim Kan Grupları ve Hastalıkları Hakkında Bilgi O grubu bireyler diğer kan grubuna sahip kişilerle karşılaştırıldığında; skuamöz hücreli kanserler %14, bazosellüler kanserler %4 daha az görülür. Pankreas kanserine yakalanma riskleri de daha azdır. B antijenik yapı over kanser riskini arttırır.  Mide kanserleri A grubunda yaygın iken O grubunda daha azdır. Sivrisineklerin tercih ettikleri kan grupları en

Kan Grupları Hakkında Detaylı Bilgi

resim Kan Grupları Hakkında Detaylı Bilgi Eritrosit membranının dışına doğru uzanan glikoprotein yapılar bireyler arasında farklılık gösterir. Bu yapılar antijenik özellik gösterdikleri için kan transfüzyonları sırasında immun yanıta neden olurlar. Kan gruplarının varlığını ilk olarak 1901 yılında Karl Landsteiner göstermiş ve bu keşfi ile 1930 yılında Nobel bilim ödülünü almıştır. Günümüze dek yapılmış moleküler araştırmalar en

Kök Hücreler Hakkında Bilgi

resim Kök Hücreler Hakkında Bilgi KÖK HÜCRELERİN TEMEL ÖZELLİKLERİ 1) BÖLÜNEBİLME (DİVİDE) 2) KENDİNİ YENİLEME (SELF-REGENERATİON) 3) DÖNÜŞEBİLME (DİFFERENTİATİON) Niche = niş : Kök hücrelerin bir arada bulunduğu, kök hücrelerin birbirleri ile etkileşimini (yenilenme ve farklılaşması) ve geleceğini belirleyen mikroçevredir. 1) TOTİPOTENT: Bütün vücudun tüm organ ve dokularına dönüşebilmesi anlamına gelir. Bu hücreler plasenta ve amnios

Sağlıkta ve Hastalıkta Solunumsal Düzenlemeler

resim Sağlıkta ve Hastalıkta Solunumsal Düzenlemeler Egzersiz ve solunumsal düzenlemeler: Egzersiz sırasında kardiyo vasküler sistem, solunum sistemi ve kas-iskelet sistemi birlikte çalışır. Egzersiz sırasındaki ventilasyon değişimi: Kan akımı 5.5/dk’ dan 25-30 L/dk’ ya yükselir. Akciğerlere gelen kandaki PO2 40 mmHg’ nın altına indiğinde alveol-kapiller basınç farkı artar ve daha fazla oksijen kana geçer. Kandan uzaklaştırılan CO2

Alveollerden Kana Gaz Taşınması

resim Alveollerden Kana Gaz Taşınması Gazların difüzyonu Solunum fizyolojisi ile ilgili gazların serbest hareketine difüzyon denir. Aynı olay vücut doku ve sıvılarında erimiş olan gazlar için geçerlidir. Difüzyon için gerekli enerji moleküllerin kinetik enerjisinden kaynaklanır. Gazlar bulundukları alanı kaplamaya çalışırlar. Vücut sıvılarında ve dokularında gazların difüzyonu yüksek konsantrasyondan düşüğe doğrudur. Net difüzyonu belirleyen gazın her iki

Akciğerde Ventilasyon Perfüzyon Oranları

resim Akciğerde Ventilasyon Perfüzyon Oranları Akciğer dolaşımı: Pulmoner arter ve büyük dallarının duvarı, aort duvarına göre daha incedir. Pulmoner arteriyoller de sistemik arteriyollere göre daha az düz kas içerirler Kapiller yatak ise oldukça iyi gelişmiştir. Pulmoner damar sistemi genişleyebilen ve düşük basınçlı bir sistemdir. Pulmoner arter basıncı 24/9 mmHg olup ortalama basınç 15 mmHg’ dır. Akciğer