Sağlık Köşesi

Erkek Hastaya İdrar Sondası Takma

resim Erkek Hastaya İdrar Sondası Takma 1-) Ellerin yıkanması 2-) Malzemelerin sterilite yönünden konrol edilmesi 3-) İşlemin hastaya açıklanması ve izin alınması 4-) Hastaya supine (sırtüstü yatar ve bacaklar hafif açık olacak şekilde) pozisyon verilmesi ve kalçalarının altına tedavi örtüsünün serilmesi 5-) Küvetin hastanın ayaklarının üzerine konulması 6-) Tek kullanımlık steril olmayan eldivenin giyilmesi 7-) Antiseptikli

Kadın Hastaya İdrar Sondası Takma

resim Kadın Hastaya İdrar Sondası Takma 1.) Ellerin yıkanması 2.) Malzemelerin sterilite yönünden kontrol edilmesi 3.) İşlemin hastaya açıklanması ve izin alınması 4.) Hastaya dorsal rekümbent (sırtüstü yatar, dizler kıvrık ve bacaklar hafif açık olacak şekilde) pozisyon verilmesi ve kalçalarının altına tedavi örtüsü serilmesi 5.) Küvetin hastanın ayaklarının üzerine konulması 6.) Tek kullanımlık steril olmayan eldivenlerin

Spekulumla ve Bimanuel Vajinal Muayene

resim Spekulumla ve Bimanuel Vajinal Muayene Genel Basamaklar 1.) Hastaya muayene hakkında bilgi verilmesi ve mesanesini boşaltmasının istenmesi 2.) Ellerin yıkanması 3.) Hastaya belden aşağısı çıplak kalacak şekilde giysilerini çıkartılmasının söylenmesi 4.) Hastanın jinekolojik masaya litotomi pozisyonunda yatmasının söylenmesi 5.) Hastasının karın ve uyluk bölgesinin muayene örtüsü ile örtülmesi 6.) Tek kullanımlık non steril eldivenlerin giyilmesi

Kadın Meme Muayenesi Nasıl Yapılır?

resim Kadın Meme Muayenesi Nasıl Yapılır? 1.) Hastanın muayene konusundan bilgilendirilmesi. 2.) Hastaya belden yukarısının çıplak hale getirilmesinin söylenmesi 3.) Hastanın muayene masasına oturtulması 4.) Her iki kol yanda ve yukarıda iken inspeksiyon yapılması 5.) İnspeksiyonda bakılacak özelliklerden en az birisinin söylenmesi (deride gamzeleşme, portakal kabuğu görünümü, görülebilir gross kitle, renk değişikliği, akıntı) 6.) Hastanın sırtüstü

Prostat Kanserleri Hakkında Bilgi

resim   Prostat Kanserleri Hakkında Bilgi Benign tümörler Leiomyom ve kistadenom oldukça nadirdir. Malign Tümörler Primer prostat kanserlerinin %95’i asiner duktus orjinlidir ve aksi belirtilmedikçe karsinom deyimi asiner tipi gösterir. Prostatik intraepitelyal neoplazi (PİN) prostatik duktus ve asinilerde sınırlı prekanseröz durumu gösterir Prostatik intraepitelyal neoplazi (PİN); Yapısal olarak benign duktus ve asinileri sitolojik olarak atipik epitel

Benign Prostat Hiperplazisi Nedir?

resim Benign Prostat Hiperplazisi Nedir? Prostatın nodüler hiperplazisi (benign nodüler hiperplazi) Prostatın proliferatif lezyonlarının farklı özelliklerine değinilmişti. Hiperplastik lezyonlar prostatın transisyonel ve periüretral bölgesinde gelişirken, karsinomların çoğu periferik zonda gelişir. Glanduler ve stromal hiperplazi şeklinde de adlandırılan noduler hiperplazi prostatın son derece sık androjen bağımlı lezyonudur. Yaşlanma dışında önemli bir risk faktörü tanımlanmamıştır. Kırk yaşındaki erkeklerin

Prostat İltihabı Hakkında Bilgi

resim Prostat İltihabı Hakkında Bilgi Yangısal hastalıklar Prostatitler akut veya kronik olabilir. Prostatitin sınıflandırılması, klinik özellikler, mikroskopik inceleme ve prostat masajından önceki ve sonraki idrar spesmenlerinin kültür sonuçlarına göre yapılır. Akut bakteriyel prostatit, özellikle Escherichia coli ve diğer gram-negatif basiller olmak üzere diğer akut idrar yolu enfeksiyonlarına eşlik eden mikroorganizmalarla oluşur. Kronik prostatit, akut prostatit ataklarını

Testis Tümörleri Hakkında Geniş Bilgi

resim Testis Tümörleri Hakkında Geniş Bilgi Testis tümörleri sert, ağrısız testis büyüklüğünün en önemli nedenidir. Testis tümörleri heterojendir, germ hücreli tümörler ve nongerm hücreli tümörler (stroma veya seks kord kökenli) olarak iki ana gruba bölünebilir. Tümörlerin %95’ini germ hücre tümörleri oluşturur. Tümü maligndir. Sertoli veya Leydig hücrelerinden köken alan nongerm hücreli tümörler nadirdir ve germ hücre

Testisin Damarsal Hastalıkları

resim Testisin Damarsal Hastalıkları VASKÜLER BOZUKLUKLAR Torsiyon Spermatik kordonun bükülmesi testisin venöz drenajını ve arteryel beslenmesini bozar. Bununla birlikte kalın duvarlı arterler açık kalır ve böylece aşırı vasküler dolgunluk ve venöz infarktüs gelişir. İki tip bulunur. Neonatal torsiyon intrauterin veya doğumdan hemen sonra görülür, anatomik bir bozukluk yoktur. Erişkin torsiyonu adolesan dönemde görülür ani başlangıçlı testiküler

Erkekte Kısırlık Nedenleri Nelerdir?

resim Erkekte Kısırlık Nedenleri Nelerdir? İNFERTİLİTE (kısırlık) İnfertilite, korunma olmaksızın, 1 yıl süreyle muntazam cinsel birleşmeye rağmen gebeliğin oluşmaması şeklinde tanımlanabilir. Genelde semende spermatazoanın bulunmaması (azospermi) veya spermatazoanın az sayıda oluşu (oligospermi) şeklinde tanımlanır. Erkek infertilitesinden, aşağıda 3 grub altında toplanmış hastalıklardan birisi sorumlu tutulmaktadır. Pretestiküler nedenler: Bunlar endokrin hastalıklardan oluşur ve en sık karşılaşılanı hipopituitarizmdir.