Sağlık Köşesi

Renin Anjiyotensin Sistemi Hakkında Bilgi

resim Renin Anjiyotensin Sistemi Hakkında Bilgi Renin, glikoprotein yapısında bir hormondur. Renin, aynı zamanda bir asid proteazdır. Preprorenin (406) -> Prorenin(383)->  Renin (340). Renin molekülü iki bölüme (domain) sahiptir.  Prorenin overler başta olmak üzere pekçok dokudan salgılanabilirler. Fakat prorenin’in renine dönüşümü sadece böbreklerde oluşur. Renin, böbrekte Juxtaglomerüler hücrelerin salgı veziküllerinde oluşur. Dolaşımdaki yarı ömrü 80 dk’dır.

Lenf Sistemi Hakkında Bilgi

resim Lenf Sistemi Hakkında Bilgi Lenfatik Dolaşım Kapiller duvardan dışarı çıkan sıvının tamamı kapiller sisteme katılmaz bir kısmı lenfatiklere girer ve kana drene olur.Bu durum intersisyal sıvı basıncının artmasını engeller. 24 saatlik lenf akımı 2-4 L. dir. Karaciğer ve barsaklarda önemli miktarlarda, diğer organlarda az miktarlarda protein intersisyal aralığa girer. Lenfatik kanalların duvarları makromoleküllerin geçişine izin verir ve

Kan Dolaşımını Düzenleyen Mekanizmalar

resim Kan Dolaşımını Düzenleyen Mekanizmalar YEREL DÜZENLEME Özdüzenleme: Dokuların kendi kan akımlarını düzenleme kapasitesidir. Damar yataklarının çoğunda bulunur. Perfüzyon basıncındaki ılımlı oynamalar karşısında damarsal direncin değiştirilmesi yoluyla kan akımının görece kararlı tutulmasıdır. Böbrekler, mezenter, iskelet kası, beyin, karaciğer ve miyokardda vardır. Miyojenik kuram: Düz kasın gerilmeye verdiği entrensek kasılma yanıtıdır. Damar çeperine etkili basınç arttıkça, kas

Saçlarınız Dökülüyorsa Dikkat!

resim Saçlarınızı eskisi kadar gür ve parlak görmeniz için üretilen Toppik, yeni yılda hem kadınlara hem de erkeklere özel yepyeni formülüyle adeta “eski saçları” vaat ediyor… Saç dökülmesi günümüzde başlı başına bir sorun ve bu sorunun hem psikolojik hem de sosyolojik boyutu var. Kadın tipi ya da erkek tipi dökülme olarak ikiye ayrılan saç dökülmesi önlenmediği

Kalp Atım Sistemi Fiyolojisi

resim Kalp Atım Sistemi Fiyolojisi Kalp Kasılma Gücü ve Çalışmasının düzenlenmesinde İntrensek ve Ekstrensek Faktörler Kalbin Çalışmasını Düzenleyen Etkenler: 1-  Entrensek denetim düzenekleri Heterometrik özdüzenlenme: Kas lifinin boyu değişerek (uzunluk-gerim bağıntısı: Starling yasası) Homeometrik özdüzenlenme: Kas lifinin boyu değişmeden (kasılma frekansı artar) 2- Ekstrensek denetim düzenekleri Sinirsel : Parasempatik (kardiyoinhibitör dizge) , vagus: Sempatik sinirler (kardiyoakseleratör

Vücutta Tansiyonu Düzenleyen Mekanizmalar

resim Vücutta Tansiyonu Düzenleyen Mekanizmalar Kan basıncının düzenlenmesi Otonom sinir sistemi (adrenal medulla ve sempatik SS’de bulunan katekolaminler) Böbrek (renin-anjiotensin-aldosteron sistemi-RAAS, antidiüretik hormon-ADH) Kalp (atrial natriüretik peptid-ANP) Kapillerler (histamin, ET-1 ve NO aracılığı ile lokal kontrol ) Antidiüretik hormon (ADH) (Vazopressin, Arjinin Vazopressin) Nörohipofiziyel bir nanopeptid (9 aa.) Sentez: Hipotalamusun supraoptik ve paraventriküler nukleusları Salınım: Nörohipofiz ADH’un

Hipertansiyon Hakkında Geniş Bilgi

resim Hipertansiyon Hakkında Geniş Bilgi Kalbin kasılması sırasında damarlara yaptığı basınca SİSTOLİK KAN BASINCI (büyük tansiyon) denir. Kalp kasıldıktan sonra içine tekrar kanın dolabilmesi için gevşer ve damarlardaki basınç düşer, bu sırada ölçülen basınca ise DİYASTOLİK KAN BASINCI (küçük tansiyon) denir.  SKB nın 140 mmHg ve/veya DKB nın 90 mmHg ’ nın üzerinde olmasına HİPERTANSİYON denir. ETİYOLOJİK SINIFLANDIRMA 1.Primer hipertansiyon 2.Sekonder hipertansiyon a.İntrensek böbrek hastalığı b.Renovasküler nedenler c.Endokrin

İnsan Su Fizyolojisi Hakkında Bilgi

resim İnsan Su Fizyolojisi Hakkında Bilgi Su Alımı ve Atılımının Hipotalamus Tarafından Kontrolü Susama nedir ve nasıl düzenlenir? Hipotalamik denetim altındaki bir iştah mekanizmasıdır. Su içme davranışı başlıca plazma ozmolaritesi ve hücre dışı sıvının hacmi üzerinden düzenlenir. Ozmolaritedeki değişiklikler, ön hipotalamusa yerleşmiş olan ve vücut sıvılarının osmolaritesini algılayan osmoreseptörler yoluyla etki yapar. Ozmol- Ozmolalite- Ozmolarite Ozmol: Bir

Sağlık Çalışanlarının Hastane Güvenliği

resim Sağlık Çalışanlarının Hastane Güvenliği Hastane sadece sağlıktan sorumlu hekim, hemşire değil, çok sayıda mesleğin, sağlık hizmetleri dışındaki işlerin (çamaşırhane, mutfak, tamir ekipmanları, sekreterlik, santral, bahçe, vb.) gerçekleştiği bir kurumdur. Hastane ortamında çalışanlar çok sayıda ve çeşitte tehlike ve risklerle karşı karşıyadır. Buna karşın, özellikle ülkemizde sağlık çalışanlarının maruz kaldıkları tehlikeler, riskler ve onların yol açtığı

Egzersizle Vücutta Oluşan Adaptasyonlar

resim Egzersizle Vücutta Oluşan Adaptasyonlar FONKSİYONEL DEĞİŞİM İÇİN UYGUN EGZERSİZLERİN EN AZ 6-8 HAFTA SÜRDÜRÜLMESİ VE YAŞAM BOYU KORUNMASI GEREKİR. EGZERSİZİN SÜRESİ En az günde 20 dakika koşu şeklinde. Hızlı yürüme olarak en az 30 dakika ve üzerinde. Bu süre en az 10 ‘ar dakikalık süreklere  bölünerek gün boyunca uygulanabilir. Egzersizin sıklığı Orta şiddette hızlı yürüme (Bisiklet,yüzme, aerobik vs)