Sağlık Köşesi

Tiroid Hastalıkları Hakkında Bilgi

resim Tiroid Hastalıkları Hakkında Bilgi Normal Tiroid: Embriyonik farinks invaginasyonuyla oluşur. Migrasyondaki kalıntılardan lingual tiroid ve tiroglossal kist oluşur. 20-25 gm, iki lateral lob ve bir istmustan oluşur. Damardan zengin stromada kübik epitelle döşeli folliküller ve arada ‘C’ hücreleri taradından oluşturulur. Hipertiroidi: Primer; Graves hastalığı, Hiperfonksiyonel (‘toksik’) multinodüler guatr ve Hiperfonksiyonel (‘toksik’) adenomdur. Sekonder ise TSH salgılayan hipofiz

Göz Tümörleri Hakkında Bilgi

resim Göz Tümörleri Hakkında Bilgi Konjonktiva Tümörleri Skuamöz hücreli karsinoma insitu (Bowen) Skuamöz hücreli karsinom Mukoepidermoid karsinom Malign melanom Uveal Melanomlar: İntraokuler maligniteler içinde en sık görülenidir. Deri dışı MM görülme insidansı: 100000’de 0,7’dir. Deri dışı MM’ların %80’ini oküler MM oluşturur. İris,silier cisim,koroid,göz kapağı ve konjonktivada görülür. Büyük kısmı posterior koroidten köken alır. Beyaz ırkta siyah ırka

Karaciğer Hastalıkları Hakkında Bilgi

resim Karaciğer Hastalıkları Hakkında Bilgi Karaciğerdeki morfolojik değişikliklerin anlaşılması için, mikroanatomik yapının anımsanması gerekir. Lobül modeli ve Asinus modeli olmak üzere 2 model vardır. Periportal hepatositler ile inflamasyonlu portal alan arasında (interface hepatiti) hücre ölümü yani apoptozis gerçekleşir.  Makroveziküler steatoziste: hepatosit çekirdeği yağ vakuolü tarafından bir kenara itilmiştir.  Makroveziküler steatozis mikrovakuoler varyantta: küçük vakuoller ile çevrili

Merkezi Sinir Sistemi Kanserleri Hakkında Bilgi

resim Merkezi Sinir Sistemi Kanserleri Hakkında Bilgi Ependimom Fibriler zeminde (pembe glial zemin) gelişir. Düzgün oval-yuvarlak nukleuslu hücreler görülür. Damarlar etrafında hücresiz fibriler bir zon çevreleyen hücreler (pseudorozet) izlenir. Oligodendrogliom Fibriler zeminde (hastanın beyin dokusu) değişken hücresel alanlar ( hücrelerin az olduğu alanlar beyin dokusu invazyonunun daha belirgin olduğu infltratif odaklar) görülür. Düzgün oval-yuvarlak nukleuslu hücreler

Periferik Sinir Sistemi Hastalıkları

resim Periferik Sinir Sistemi Hastalıkları Segmental Demyelinizasyon: Myelin kılıfta zedelenme veya Schwan hücresinde disfonksiyon var. Bozulan myelin Schwan hücresi veya makrofaj tarafından ortadan kaldırılır. Akson remyelinizasyon için uyarı – endonerium içindeki hücreler Schwan hc yerini alabilir. Yeni myelin kılıfları normalden ince ve kısadır.  Demyelinizasyon – remyelinizasyon, Aksonu çevreleyen konsantrik tabakalar (soğan zarı görüntüsü), Zaman içinde kronik demyelinizan

Yaşlı Ve Hasta Bakım Hizmetleri

resim Yaşlı Ve Hasta Bakım Hizmetleri Yaşlılık doğal bir süreç olup insan hayatının en son noktasıdır. Metabolizma gerilemeye başladığı için kişiler günlük gereksinimlerini karşılamakta zorluk çekerler, birde yalnızlık bu duruma eklenince kişinin depresyona girmesi kaçınılmaz olur. Ankara’da hizmet veren firmamız yaşlı bakımı, hasta bakımı, yatalak hasta bakımı gibi bir çok konuda deneyimli ve güler yüzlü personeli

Dejeneratif Hastalıklar Hakkında Bilgi

resim Dejeneratif Hastalıklar Hakkında Bilgi Primer gri cevherde ilerleyici nöron kaybı görülür. Sekonder beyaz cevherde değişiklikleri görülür. Genel özellikleri: Nöronların hastalıklarıdır. Seçici olarak bir veya daha çok fonksiyonel sistem tutulur. Ortak bir hastalık etkeni saptanamaz. Nöropatolojik bulgular değişkendir. İntrasellüler veya ekstrasellüler anormal protein birikimleri görülür. Alzheimer: tau proteini – nörofibriler düğüm ve Parkinson: alpha-synuklein – Lewy cismi

Deri Hastalıkları Hakkında Bilgi

resim Deri Hastalıkları Hakkında Bilgi Normal Deri Fonksiyonları: Vücut bütünlüğünü sağlar. İncitici etkenlere karşı korur. Sıvı-elektrolit dengesi sağlarlar. Isı regülasyonu sağlarlar. Su geçirmez. UV ışınlarını absorbe eder. D vitamini metabolize eder. Duyusal uyarımları alır. Kozmetik fonksiyon görür. Mikroorganizmalara karşı bariyer oluşturur. Karbonhidrat ve yağ deposudurlar. Epidermis keratinosit (Bazal, Spinal, Granüler, keratin), melanosit, Langerhans hücresi, sinir uçları, Merkel hücresi içerir.

Büllü Hastalıklar Hakkında Bilgi

resim Büllü Hastalıklar Hakkında Bilgi Bül oluşumları: İntraepidermal (Subkorneal ve Suprabazal) ile Subepidermal şeklindedir. Bül Oluş Mekanizmaları:  Epidermal: Spongioz-vezikül –Akantoliz –Bazal hücre dejenerasyonu –Epidermal nekroz , Bazal membran bölgesi ve Dermaldir. Pemfigus Vulgaris Klinik: ileri yaş, Normal görünümlü deride: gevşek, çevreye doğru genişleyen ve derinin soyulmasına yol açan büller mevcuttur. Yüz, saçlı deri, göğüs ön bölümü, katlanma

Hasta Kabul Sertifikası Alma Şartları

resim Hastane ve birçok sağlık kuruluşunda hasta kabul ve yönlendirme konusunda uzman personeller görev yapmaktadır. Tıbbi Sekreterlik görevlisi olmak için belli meziyet ve bilgi birikimine sahip olmak gerekir. Hasta olan kişi ve hasta yakınları, yaşadıkları sıkıntı sebebiyle gergin olmaya ve bazı konuları yanlış anlamaya müsait olmaktadır. Bu sebeple hasta kabul görevlisi olmak için öncelikle anlayışlı ve
Kameralı Sohbet