Eğitim Dünyası

Respiratuar Sistem Histolojisi Hakkında Bilgi

Respiratuar Sistem

Respiratuar Sistem Histolojisi Hakkında Bilgi

FARİNKS

1- OROFARİNKS                               2- NASOFARİNKS

EPİGLOTTİS : Larinksin kenarından farinkse uzanır. İki yüzü bulunur:

1- Lingual yüz:

Epitel: Kornifiye olmamış çok katlı yassı epitel

Lamina propria Gevşek bağ dokusu. Bağ doku elemanları, yağ dokusu, arteriol, venül, sinir kesitleri ve lenf nodülleri bulunur.

Tunica fibrocartiloginea                  Elastik kıkırdak.

2- Larengeal yüz:

Epitel Yalancı Çok Katlı Silyalı Prizmatik Epitel

Lamina propria Glandula epiglottica (serö-muköz miks bez)

LARİNKS : Farinks’i Trakea’ya birleştiren düzensiz bir tüptür. 3 bölgeye ayrılır:

1- Üst kısım (Vestibulum laryngis)

2- Orta bölüm (Ventriculus Laryngis)

3- Alt bölüm (Cavitas infraglottica)

A- Plica ventricularis: Yalancı ses telleri

Epitel Yalancı Çok Katlı Silyalı Prizmatik Epitel.

Lamina propria                     Gl. Laryngea (serömüköz miksbez).

Lenf nodulleri

Hyalin (troid, krikoid ve aritenoid)

Elastik (kuneiform, kornikulat, aritenoidin uçları)

B- Ventriculus laryngis: Aynı histolojik yapılar burada da bulunur.

C- Plica voccalis: Gerçek ses telleri

Epitel Kornifiye Olmamış Çok Katlı Yassı Epitel

Lamina propria                    Ligamentum voccales (elastik lif)

Musculus voccales (çizgili kas)

TRACHEA:  Larynx’in cavitas infraglottica bölgesinden sonra gelen Solunum Sistemi’nin iletici bölümüdür. Medyan hattın orta kısmında çatallanarak çapları daha küçük olan iki Primer bronkus’a dallanır.  Yaklaşık olarak 12 cm. uzunluğunda, 2 cm. genişliğinde bir tüptür. Lamina propria’da 10- 12 adet arasında değişen C HARFİ veya ATNALI şeklinde hyalin kıkırdak halkaları bulunur.  Ösofagus ile komşu olduğu arka bölgede kıkırdak uçları fibroelastik ligament ve düz kaslar ile birleştirilir.

Kas kontraksiyonları ile trachea lumeninin daraltılması ÖKSÜRÜK refleksinde kullanılır.  Kontraksiyonla trachea lumeninin daraltılması geçen havanın hızını arttırır. Bu da ekspirasyon sırasında hava pasajının temizlenmesini sağlar.

Tunica mucosa:

Epitel  Yalancı Çok Katlı Silyalı prizmatik.

Lamina propria                                 Gevşek elastik liflerden zengin bağ dokusu. Gl. Trachealis’e ait boşaltım kanalları, yaygın lenf hücreleri ve lenf nodulleri ile bağ doku elemanları.

Lamina muscularis mucosa                         Elastik liflerden ve düz kasdan yoğun olan ve lamina propria’yı altındaki submukozadan ayıran tabakadır.

Tela submucosa: Gevşek bağ dokusu. Elastik liflerden zengin.

Gl. trachealis (serömükoz miks bez).

Lenfoblastlar, damar ve sinirden zengin.

Tunica fibrocartilaginea: Perikondriyum ile sarılı Hyalin kıkırdak. Tunica adventitia: Kan damarları ve sinirlerden zengin gevşek bağ dokusu.

Hava Yolları Şeması

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>