Sağlık Köşesi

Renin Anjiyotensin Sistemi Hakkında Bilgi

Jukstaglomerüler Aygıt

Renin Anjiyotensin Sistemi Hakkında Bilgi

Renin, glikoprotein yapısında bir hormondur. Renin, aynı zamanda bir asid proteazdır. Preprorenin (406) -> Prorenin(383)->  Renin (340). Renin molekülü iki bölüme (domain) sahiptir.  Prorenin overler başta olmak üzere pekçok dokudan salgılanabilirler. Fakat prorenin’in renine dönüşümü sadece böbreklerde oluşur. Renin, böbrekte Juxtaglomerüler hücrelerin salgı veziküllerinde oluşur. Dolaşımdaki yarı ömrü 80 dk’dır. Bilinen tek işlevi anjiotensinojenin N-ucundan dekapeptid anjiotensinojen I’i ayırmaktır.

Anjiotensinojen

a2 globulin yapısındadır. Dolaşımdaki düzeyini arttıran hormonlar: Glukokortikoidler, tiroid hormonları, östrojenler, anjiotensin II ve Bazı sitokinlerdir.

ACE (Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim): Dolaşımdaki Anjiyotensin II’ nin oluşumunu sağlar. Anjiyotensin I’den Anjiyotensin II oluşumu kan akciğerlerden geçerken büyük ölçüde tamamlanır. ACE, akciğer dışında birçok yerde bulunur.

Anjiotensin II metabolizması:Dolaşımdaki yarı ömrü 1-2 dakikadır. Çeşitli peptidazlar tarafından metabolize edilir. Aminopeptidazla ise Anjiotensin III’e dönüştürülür.

Anjiotensinlerin etkileri: Anjiotensin I’in bilinen tek işlevi anjiotensin II’ye dönüşmesidir. Anjiotensin III bir takım biyolojik etkilere sahip bir yıkım ürünü gibi görünmektedir.

  • Anjiyotensin II’nin vazopressör etkisinin %40’ına
  • Aldosteron salgılatıcı etkisinin %100’üne sahiptir

Anjiotensin II: Vazokonstriksiyonla hem sistolik hemde diastolik basınçları yükseltir. Bilinen en etkin vazokonstriktör maddedir. Etkisini gerçekleştirmesi için Na+ gereklidir. Aldosteron salımının en önemli düzenleyicisidir. Adrenal korteksi direkt etkileyerek aldosteron salımını arttırır. Özellikle böbrek efferent arteriolü üzerinde vazokonstriktif etkisi daha belirgindir.

Anjiotensin II’nin diğer etkileri: Kan beyin bariyerini geçemez bu yüzden sirkumventriküler organlar üzerinden beyinde bazı etkiler oluşturur. Area postrema üzerinden santral sempatik  uyarılmayı arttırırlar (Kan basıncını arttırır). Subfornikal organ ve lamina terminalis organum vazkulozum üzerine etki ile su alımında artış sağlar (dipsojenik etki).

Doku reninanjiotensin sistemleri

Kan damarları,  Uterus, Plasenta, Fetal zarlar, Gözler, Ekzokrin pankreas, Kalp yağ dokusu, Adrenal korteks, Testisler ve overler, Hipofiz ön ve aralobları, Beyin ve Epifiz şu ortak özelliklere sahiptirler:

  • Çok çeşitli dokularda sentezlenirler.
  • Bunlar lokal etkilidir dolaşımdaki renin miktarında artış sağlamazlar.
  • Dokulardaki işlevleri ?
  • A II, kalp ve kan damarları için etkin bir büyüme faktörüdür.

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>