Eğitim Dünyası

Proteinlerin Saflaştırılması Hakkında Bilgi

gel filtrasyon

 

Protein fonksiyonunun anlaşılması protein yapısının en küçük ayrıntısına kadar bilinmesi ile mümkündür.

Fiziksel Saflaştırma Yöntemleri:

Molekül Büyüklüğüne Dayalı Yöntemler

-Diyaliz

-Gel Filtrasyon Kromatografisi

Elektrik Yüküne Dayalı Yöntemler

-İyon Değişim Kromatografisi

-Elektroforez ( Kuşak elektroforezi, Disk elektroforezi, izoelektrik odaklama, immun elektroforez )

Çözünürlük Farkına Dayalı Yöntemler

-İzoelektrik Çökeltme

-Nötr Tuzlarda Çözündürme ve Çökeltme

– Çözgenin Dielektrik Sabitini Değiştirerek Çökeltme

DİYALİZ: Bir karışım içindeki proteinleri küçük moleküllü diğer maddelerden ayırmak için karışım yarı geçirgen bir zardan geçirilir. Molekül ağırlığı 15 binin üzerinde olan proteinler tipik bir diyaliz membranının porlarından geçemezler. Daha küçük moleküller ve iyonlar ise membranın diğer tarafına geçerek büyük moleküllerden ayrılırlar.

 

GEL FİLTRASYON KROMATOGRAFİSİ: Bu yöntemde bir karbonhidrat polimerinin su ile aşırı derecede doyurulmuş fakat suda çözünmeyen boncukları kullanılır. Boncukların çapları 0.1 mm dolayındadır. Boncuklar proteinleri çözebilen bir tampon içinde dik duran cam boruya doldurulur ve saflaştırılacak proteinleri içeren örnek cam borudaki boncukların oluşturduğu sütunun üstüne ilave edilir.  Örnek çözelti sütundan aşağıya doğru akarken küçük  moleküller boncuklara girip çıkarlar, büyük moleküller ise boncuklara girmezler. Bu durumda küçük moleküllerin yayılabildikleri hacimden daha büyük olacağı için küçük moleküller gel sütununda daha uzun zaman harcarlar. Sonuç olarak da sütunun alt ucundan önce büyük moleküller çıkar ve küçüklerden ayrılmış olur.

 

filtrasyon kromatografisi

 

İYON DEĞİŞİM KROMATOGRAFİSİ: Ph’sı 7 olan bir ortamda net pozitif yük taşıyan proteinler, negatif yüklü karboksil grupları taşıyan bir gel kolonunda negatif yüklere bağlanırlar. Negatif yüklü proteinler ise kolondan geçip giderler. Daha sonra kolon içinde NACI veya başka bir tuz bulunan ikinci bir tampon geçirilirse bağlı proteinler kolondaki negatif yüklerden ayrılırlar. Sonuçta pozitif yüklü proteinler ile negatif yüklü proteinler birbirlerinden ayrılırlar.

ELEKTROFOREZ:  Bir protein veya herhangi bir molekül net bir elektrik yükü taşıyorsa elektrik alanı içine konduğunda v= (EXZ)/f hızı ile hareket eder. E= elektrik alanı (volt/cm2)  v= hareket hızı (cm/s)  Z= net elektrik yükü  f= sürtünme direnci katsayısı (volt.s/cm2)

Protein Saflaştırılmasında Genellikle İzlenen Yol:

1.) Karışımdan ayırıp saflaştırma (Fiziksel)

2.) Molekül ağırlığı ve alt birim içeriğinin saptanması (Fiziksel)

3.) Amino asit rezidülerinin sırasının saptanması (Kimyasal)

4.) Molekülün 3 boyutlu yapısının (komformasyonunun) belirlenmesi (Fiziksel)

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>