Prostat İltihabı Hakkında Bilgi

indir Prostat İltihabı Hakkında Bilgi

prostat iltihabı

Prostat İltihabı Hakkında Bilgi

Yangısal hastalıklar

Prostatitler akut veya kronik olabilir. Prostatitin sınıflandırılması, klinik özellikler, mikroskopik inceleme ve prostat masajından önceki ve sonraki idrar spesmenlerinin kültür sonuçlarına göre yapılır.

Akut bakteriyel prostatit, özellikle Escherichia coli ve diğer gram-negatif basiller olmak üzere diğer akut idrar yolu enfeksiyonlarına eşlik eden mikroorganizmalarla oluşur.

Kronik prostatit, akut prostatit ataklarını izleyebilir veya akut enfeksiyon atakları olmaksızın sinsice gelişebilir. Kronik prostatitin kronik bakteriyel ve kronik abakteriyel prostatit (kültürler negatif saptanır) alt tipleri tanımlanmıştır. Belirtilen bu farklı prostatit tiplerinin birbirinden ayırımı, sağıtımlarının farklı olması nedeniyle önemlidir.

Morfoloji: Akut prostatit, nötrofilik yangısal infiltrasyon, konjesyon ve ödemle karakterlidir. Kronik prostatit’in mikroskopik bulguları çoğu hastalarda nonspesifiktir ve değişen miktarda lenfosit infiltrasyonu bulunmaktadır. Granulomatöz yangı prostatta, dissemine tüberküloz, sarkoidoz ve fungal enfeksiyonlar gibi granulomatöz yangının eşlik ettiği, sistemik yangısal hastalıklarda gelişebilir. En sık neden yüzeyel mesane kanserlerinin tedavisinde kullanılan BCG aşısıdır.

Prostatitin klinik belirtileri dizüri, sık sık idrara çıkma ve bel ağrısıdır. Prostat, özellikle akut prostatitte büyük ve hassastır. Lokal semptomlara sıklıkla lökositoz ve ateş eşlik eder. Asemptomatik olduğunda bile kronik prostatit, üriner sistem enfeksiyonlarına neden olan mikroorganizmalar açısından kaynak oluşturur. Bu nedenle kronik bakteriyel prostatit, erkeklerde tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonlarının en önemli nedenlerinden birisidir.

   

Düşüncelerinizi bekliyoruz :)

<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>