Sağlık Köşesi

Postenfeksiyoz Glomerülonefrit Hastalığı Patolojisi

Yukarıdaki resim Postenfeksiyoz Glomerülonefrit ya da diğer bir adlandırmayla diffüz proliferatif glomerülonefrit hastalığına ait hazırlanan boyalı preparat görünümüdür.

 

Proliferatif Glomerülonefrit (Nefritik Sendrom):

Diffüz proliferatif Glomerülonefrit (post enfeksiyöz) = Glomerülde yangısal proliferasyon

Membrano proliferatif Glomerülonefrit = Glomerül bazal membranı kalın, matriks ve hücre artışı

Anti Glomerüler Bazal Membran Hastalığı = ekstrakapiller proliferasyon

Sistemik Lupus Eritematozus = Heterojen glomerüler lezyonlar

 

Klinik Olgu: 18 Yaşındaki erkek hasta; bulantı, kusma, halsizlik ve hematüri yakınmalarıyla geliyor. Yapılan incelemelerde proteinüri mevcut olup hızlı ilerleyen glomerülonefrit tespit edilmiştir. 0.9’ar cm uzunluğunda 2 adet kor böbrek biyopsi materyali alınmıştır. Yapılan mikroskobik incelemelerde İmmun flöresan mikroskobunda; 5 glomerülde lgG(++/+++), lamda (++), kappa (++), C1q (++), C3 (++++) membranöz kaba glomerüler birikim saptandı. Işık mikroskobundaysa; 30 glomerül iri hipersellüler görünümde olup, kapiller lümenleri içinde belirgin polimorf nüveli lökositler (PNL) ile hücresel proliferayon mevcuttur. İntersitisyumda ödem ve genelde mononükleer hücre infiltrasyonu mevcuttur. Tübül epitel hücrelerinde vaküoler değişiklikler ve nekroz dikkati çekmektedir. Tüm bunların ışığında patolojik olarak Diffüz proliferatif Glomerülonefrit yani postenfeksiyoz glomerülonefrit tanısı konmuştur.

 

Yukarıdaki ve aşağıdaki resimler postenfeksiyoz glomerülonefrit hatsalığına ait materyalden hazırlanmış ve boyanmış preparatın ışık mikoskobundaki patolojik görünümüdür.

 

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>