Eğitim Dünyası

Polis ve Jandarmanın Karayolları Görevleri

POLİS VE JANDARMA?NIN KARAYOLLARIN?DA GÖREVLERİ

polis
Karayolları Trafik Kanununun vermiş olduğu ve aşağıda belirtilen görevleri yapar:

 – Trafik Polisi araçlarda bulundurulması gereken belge ve gereçleri sürücüleri ve bunlara ait belgeleri sürücülerin ve diğer kişilerin trafik kurallarına uymalarını sağlar, Trafik düzenlemelerinin ve tesislerin kanuna uygun olup olmadığını denetler.

 – Duran ve akan trafiği düzenler ve yönetir.

 – Kanunla kendisine verilen Yetki ve görev sınırı içinde karayollarından faydalananların Trafik eğitimlerini yapar ve yaptırır.

 – El koyduğu Trafik kazalarında, kaza tespit tutanağı düzenler,

 – Trafik suçu işleyenler hakkında tutanak düzenler, gerekli işlemleri yapar,

 – Araçların tescil işlemlerini yapar belge ve plakalarını verir, Sürücü Belgesi verir.

 – Ülke düzeyinde taşıtların, sürücülerin sicillerini tutar. İstatistiki bilgileri toplar ve değerlendirir,

 –Kazaların oluşlarına göre bilgiler toplayıp değerlendirerek tedbirler alır.

 Trafik Denetimi

Trafik güvenliği sağlanması çalışmalarının en önemli ayaklarından biri ?denetim faaliyetleri? dir. Duran ve akan trafiği düzenleme ve yönetme görevi ve yetkisi ?trafik polisine? aittir.Polisin görev alanı dışında ise jandarma yetkilidir. Trafiğe katılanlar da kurallara uymadıkları takdirde,polis tarafından mutlaka yakalanacakları korkusu yani ?yakalanma riski? olmalıdır.Şehiriçi trafik polisi gündüz mesaisinin yaklaşık yüzde 30?unu ,yani üç ekipten birini hatalı park yapan araçların kaldırılmasına ve kavşaklarda trafiği düzenlemeye ayırması, dikkat çekicidir.

Trafik denetimi nasıl olmalıdır?

 1.) Denetim yoğun olmalıdır.

2.) Denetimin hedefi iyi belirlenmelidir.

3.) Denetimlerde toplumun desteği sağlanmalıdır.

4.) Denetim hukuka uygun ve adil olarak gerçekleştirilmelidir.

5.) Yeterli personel görev almalıdır.

6.) Cezalandırma ,ihlali hemen takip edilmelidir.

7.) Denetimin denetimi mutlaka yapılmalı ve elde edilen sonuçlar değerlendirilerek yeni yaklaşımlar belirlenmelidir.

8.) Trafik denetimlerinde teknolojiden mutlaka faydalanılmalıdır.

Polis ile şoförler arasında yaşanan sorunların bazıları ise şöyle sıralayalım:

Adamına göre davranmak ,dinlemeden ceza yazmak,nazik davranmamak,keyfi ceza yazmak,hor görmek,halkla ilişkiler,yardımcı olmamak,trafikte yetersiz kalmak.

 –Trafik polisleri ile yapılan önemli tespitlerden(Emniyet Genel Müdürlüğü raporundan) bazılarına bakacak olursak;

 –Trafik polislerinin etkin ve verimli bir biçimde denetim yapmalarını güçleştiren baskılara maruz kaldıkları ve bu durumun tüm rütbe ve birimlerde yaygın olarak hissedildiği görülmektedir.

 –Trafik ihlallerine çeşitli nedenlerle tolerans gösterebildikleri de anlaşılmaktadır.

Halkla ilişkiler açısından sorun yaşamakta oldukları ve halkın güçlü desteğini hissedemedikleri de anlaşılmaktadır.

 –Trafik polislerinin görevlerini yaparken amirleri tarafından yeterli düzeyde desteklenmediğine olan inancın oldukça yaygın olduğu gözlenmiştir.

 –Trafik kazalarının önlenmesinde denetimin payı her ne kadar yüzde 12 olarak söylense de ,denetim faaliyetlerini göz ardı edemeyiz.

 –Polisin maaş ve özlük haklarında iyileştirme diğer devlet memurların da olduğu gibi performans artışını da beraberinde getirecektir.
trafik ve jandarma

Duslerkulup

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>