Plazma Proteinleri Ölçümü ve Yöntemleri

elektroforez Plazma Proteinleri Ölçümü ve Yöntemleri

PROTEİN ÖLÇÜM ENDİKASYONLARI:

 • Sıvı dengesi, beslenme bozuklukları
 • Proteinler ile taşınan bileşiklerde anormal değişiklikler
 • Ödem
 • İmmunkompleks hastalıkları
 • Tekrarlayan enfeksiyonlar
 • Paraproteinemi
 • Karaciğer hastalıkları

*Faktör VII, Prealbumin, Kolinesteraz, Albumin karaciğerin sentez kapasitesini ölçmek için kullanılan proteinlerdir. Ölçüm sıklığını belirlemede t1/2 (yarılanma ömrü) çok önemlidir.

Plazma Proteinlerinin Yarılanma Ömürleri:

·Prealbumin 1-2 gün
·Albumin 19-20 gün
·Alfa-1 antitripsin 4 gün
·Haptoglobin 2 gün
·Seruloplazmin 4-5 gün
·Haptoglobin 2-4 gün
·Transferrin 7-10 gün
·Fibrinojen 3 gün
·C3, C4 12-24 saat
·CRP 12-24 saat
·IgG ~ 21 gün
·IgA ~ 6gün
·IgM ~ 5 gün
·Faktör VII 5 saat
·Kolinesteraz 10 gün

 

Protein Ölçüm Yöntemleri, ölçüm yapılacak materyal ( kan, idrar, BOS vb.), ölçülecek proteinin düzeyi ve klinik duruma bağlı olarak seçilir.

Fotometri: 

–Direkt fotometri: 280 nm’de ışığı absorbe etme özelliği

–Biüret yöntemi: Bakır tuzları, alkali ortamda proteinler ile mavi renk oluşturur (Total protein)

–Lowry yöntemi: Çok düşük düzeylerde ( ör: doku) protein ölçümünde kullanılır

–Özel boyalarla bağlanma özelliği: Bromcresol green, bromcresol purple,  Albumin Ninhidrin, Coomasie Briliant Blue’dur.

İmmunokimyasal Yöntemler: Antijen-antikor kompleksinin oluşumu ölçülmektedir.

–İmmunodiffüzyon

–Elektrokemiluminesans

–İmmunelektroforez

–İmmunoturbidimetri-immunonefelometridir.

ELEKTROFOREZ:  Proteinler sabit bir voltaj uygulandığında sahip oldukları elektrik yüklerine göre farklı bölgelere göç ederler

KAN DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

 • Yaş ( Ör: Albumin, IgM, Transferrin)
 • Cinsiyet ( Ör: miyoglobin, transferrin
 • Postür (sağlıklı kişilerde dikey durumda ~ %10 ­, ödemde fark ­)
 • Turnike uygulanması uzun sürerse sonuçlar ­
 • Aktif egzersiz sonrasında ~ %15 ­
 • Mevsim: yazın ~ % 3 ¯ olma eğiliminde
 • Yükseklik: AAT, CRP, TRF gibi bazı proteinler ­
 • Sigara ( Ör: albumin ¯, CRP ­)
 • Gebelik (Ör:albumin, ferritin, IgA,G ¯, AAT, C3,C4,Cp ­)
 • Bazı ilaçlar (Ör: radyolojide kullanılan kontras maddeler)
 • Açlık koşul değildir.
 • Dekstran, glukoz gibi infüzyon sıvıları interferans oluşturabilir.
 • Hemoliz, lipemi hatalı yüksek sonuçlara neden olur.

ELEKTROFORETİK GÖÇLERİNE GÖRE SERUM PROTEİNLERİ

Prealbumin
Albumin
a-1-Globulin

a-1-lipoprotein (HDL)

a-1-asidglikoprotein

a-1-antitripsin

bGlobulin

Transferrin

blipoprotein

Kompleman p

a-2-Globulin

a-2-makroglobulin

Haptoglobin

Seruloplazmin

Preblipoprotein

gGlobulin

IgG*

IgA*

IgM*

CRP

 

fotometri Plazma Proteinleri Ölçümü ve Yöntemleri

   

Düşüncelerinizi bekliyoruz :)

<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>