Plazma Proteinleri Hakkında Detaylı Bilgi

kan proteinleri Plazma Proteinleri Hakkında Detaylı Bilgi

Plazmada  300’den fazla protein vardır. Yapı ve işlevleri çok farklıdır. Düzeyleri 50 g/L – 50 mg/L arasında olup plazma proteini en yüksek düzeyleri kanda bulunan ve başlıca işlevlerini plazmada gerçekleştiren proteinlerdir. Birçoğu glikoprotein yapısında Karbonhidrat  içerikleri ~ % 10 – 25’dir ( albumin , CRP, a-amilaz, b2- MG karbonhidrat içermez).

İşlevlerine Göre Plazma Proteinleri

 • Transport proteinleri ( albumin, tranferrin …..) Hormon yağ asidleri, ilaçlar vb. birçok maddenin taşınmasında
 • Akut faz proteinleri ( C-reaktif protein, Serum amiloid A, alfa-1-antitripsin …)
 • Kompleman ve pıhtılaşma sistemi ile ilişkili proteinler ( C3, C4, FV, FVIII….)
 • Enzimler ( Amilaz, SGOT, SGPT,……)
 • Antienzimler–proteinaz inhibitörleri (Antitrombin …)
 • Proteohormonlar ( İnsulin…)
 • İmmunglobulinler ( IgG, IgM, IgA…)
 • İşlevleri henüz tam olarak aydınlatılmamış olanlar ( Alfa-1- asid glikoprotein…)

Fizyolojik İşlevleri:

 • Kolloidal ozmotik basıncın kontrolü (1° albumin …)
 • Transport, depolama ( lipidler, ilaçlar, metabolitler, hormonlar, iz elementler…)
 • Kanın akışkanlığının sağlanması ( pıhtılaşma fakt., inhib., fibrinojen )
 • İnflamatuvar yanıt ve infeksiyon kontrolü (AFPleri)
 • İmmun yanıt ( immunglobulinler)
 • Enzimatik aktivite ( seruloplazmin …)
 • Hormon

BİYOSENTEZ

 • Karaciğer parankim hücrelerinde (Ig’ler ve bazı hormonlar dışında)
 • RES- plazma hücrelerinde (Ig’ler)
 • Beslenme durumu, feed-back mekanizmaları, hormonal faktörler ile düzenlenir ( genetik faktörler de etkili)
 • Glukagon, malnutrisyon ® sentez ¯
 • Glukokortikoidler, GH, İnsulin, Tiroid H ® sentez ­

YIKILIM

 • Başlıca karaciğerde, bir bölümü böbrek tubuluslarında
 • Yapıdan ilk olarak karbonhidrat ayrılır ® proteinaz, peptidazlar ile amino asidlere yıkılır ( lizozomlarda peptidazlar, sitozolde proteolitik enzimler)
 • Karaciğerde asialoprotein rec. ¯ ( Ör: siroz )
 • Sializasyon ­ Ör: alkolik sirozda GGT, primer biliyer sirozda ALP yıkımı ¯

*Protein plazma düzeyleri;  sentez hızı,  intravasküler ve ekstravasküler bölmelerdeki dağılımları ve uzaklaştırılma hızına ( yıkım, kayıp, katabolizma) bağlıdır.

 

plazma proteini Plazma Proteinleri Hakkında Detaylı Bilgi

   

Düşüncelerinizi bekliyoruz :)

<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>