Plasmodium Falciparum Hakkında Bilgi

f5e4e07cbda25fe6f3fd2ba266872304 malaria diagnosis pharmacy student Plasmodium Falciparum Hakkında Bilgi

Yaşam döngüsü insan ve anofel cinsi dişi sivri sinek arasındadır. Periferik kandan yapılan preparatlarda, Plasmodium falciparumun sadece genç trofozoit ve gametositleri görülebilir. Hayat döngüsünde, genç trofozoit olgun trofozoite o da genç şizonta dönüşür. Bundan da oluşan olgun şizont gametositlerini karaciğere gönderir ve burda karaciğer şizontu oluşur. Burdan salınan merozoitler ise olgun şizont salgılarıyla birleşip tekrardan genç trofozoiti oluşturur ve bu döngü böyle devam edip gider. Plasmodium falciparum gen trofozoit periferik kan yayma materyalinde incelenir, giemsa boyasıyla boyanır ve X100 büyütme ile bakılır.Eritrositlerin 1/6’sı kadar büyüklüğe sahiptirler.Bir eritrositte birden fazla parazit, bir parazitte birden fazla çekirdek olabilir. Plasmodium falciparum gametositleri muz biçimindedir ve X100 büyütmede giemsa boyası ile boyanarak periferik yaymada bakılır.

   

Düşüncelerinizi bekliyoruz :)

<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>